Ze względu na małe wymiary jądra

Ze względu na małe wymiary jądra wyniki wyżej wymienionych badań zawierają duży odsetek błędów, a u małych chłopców są trudne do wykonania.

Wielu autorów (4, 10), a nawet ci, którzy opisali powyższe metody (48, 62), jest -zdania, że najpewniejsze rozwiązanie można osiągnąć drogą operacyjną, a wyżej wymienione badania mogą spełniać funkcję pomocniczą oraz kontrolną wobec .niepomyślnych wyników operacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>