Zatrucie rybami z rodziny Scombroidae Halstead

W zatruciach rybami z rodziny Scombroidae Halstead przypisywał współdziałanie Proteus w wytwarzaniu w tych rybach substancji zbliżonej działaniem do histaminy [18].

Najwięcej zatruć pałeczkami Proteus zostało opisanych przez badaczy radzieckich [77 b]. Objawy tych zatruć były niejednokrotnie bardzo burzliwe. Wojnow i Wojnowa [143] podali opis kilku zatruć po spożyciu ryb, sałatki z kartofli, kiełbasy – silnie zakażonych pałeczkami Proteus. U chorych stwierdzano narastanie miana aglutynacyjnego.

Galion i Radkiewicz [49] zaobserwowali 4 masowe zatrucia kiełbasą krwistą. Objęły one ponad 400 osób i spowodowały sześć zgonów. Frejchson i Zawadowskaja opisali zatrucie gotowaną rybą, a Brisher [77 b] smażoną rybą.

Większość szczepów wyizolowana z zatruć należała do Proteus mirabilis, stwierdzano również Proteus morgani. Czas inkubacji w opisanych zatruciach wahał się od 4 do 20 godzin. Początek był gwałtowny: bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunka, czasem krwawa. Również w wymiocinach mogła występować krew. Zwykłe wyzdrowienie następowało dość szybko, ale czasem choroba przeciągała się do 5 dni i dłużej. Występująca niekiedy w ciężkich przypadkach niewydolność serca, połączona z sinicą mogła prowadzić do zejścia śmiertelnego. Ogólnie śmiertelność w zatruciach Proteus zarejestrowanych w Związku Radzieckim wynosiła około 1,5%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>