ZATRUCIA POWODOWANE PRZEZ PAŁECZKI PSEUDOMONAS

Bliżej zbadane zostało zatrucie powodowane przez Pseudomo- nas cocovenenans. Zatrucie to zdarza się w Indonezji po spożyciu tradycyjnej potrawy ,,bongrek” przygotowanej z mleczka kokosowego, fermentującego pod wpływem grzyba Rhisopus.

Gdy pulpa ulegnie zakażeniu przez Ps. cocovenenans, pałeczka ta hamuje rozwój Rhisopus, a sama rozwijając się w tym podłożu wytwarza toksyny, powodujące zatrucia pokarmowe. Wykazano obecność dwóch toksyn: mniej toksycznej toksoflawiny i silnie toksycznego kwasu bongrekowego, należącego do nienasyconych kwasów tłuszczowych o długim łańcuchu [4].

Ps. cocovenenans wytwarza te toksyny jedynie w orzechach kokosowych. Nie udało się wykazać ich przy wzroście tej pałeczki na innych podłożach, na przykład z soi.

Z innych przedstawicieli rodzaju Pseudomonas, rolę w zatruciach przypisuje się Ps. aeruginosa, pałeczce ropy błękitnej. Różni autorzy [39, 9, 21] zaobserwowali zatrucia żywnością, nie zawierającą innych drobnoustrojów chorobotwórczych, a jedynie duże ilości Ps. aeruginosa. Anusz [3] stwierdzał często tę pałeczkę w kale osób cierpiących na biegunki i uważa, że jest ona częstą przyczyną biegunek dorosłych o przebiegu podobnym do czerwonki. Kabata i Liu [22] stwierdzili w kulturach Ps. aeruginosa obecność czynnika enterotoksycznego, który powodował gromadzenie się płynu wysiękowego w izolowanej pętli jelitowej, a Ku- sama i Suss [27] czynnika zwiększającego przepuszczalność naczyń włosowatych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>