Zatrucia na Węgrzech

Na Węgrzech zatrucia te były przedmiotem szczegółowych badań Nikodemiusza i wsp. Opisali oni między innymi kilkanaście zbiorowych zatruć, które miały miejsce w Budapeszcie w 1958 r.’ Przyczyną zatrucia były bardzo różne produkty: budynie, ciastka, sałatki, zupy, wyroby wędliniarskie [50], Objawy zatrucia były na ogół łagodniejsze niż w zatruciach Cl. peiiiingens i ograniczały się zwykle do silnej biegunki trwającej 12-24 godziny. Podejrzana żywność zawierała przeważnie od kilku do kilkudziesięciu milionów laseczek Bac. ceieus w 1 g. Natomiast w kale chorych zwykle nie stwierdzano ich lub znajdowano nieliczne. Według Nikodemiusza jest to wynik działania antagonistycznego innej mikroflory obecnej w kale, hamującej wzrost Bac. ceieus w posiewach, gdyż otrzymał on znacznie lepsze wyniki, posiewając kał na podłoże z żółtkiem jaja, zawierające dodatek 8% etanolu [49 c].

Zdaniem innych laseczki Bac. ceieus w przewodzie pokarmowym pod wpływem soków trawiennych ulegają lizie, co według niektórych badaczy może być związane z uwalnianiem endoto- ksyn [10].

Ogólnie przyjmuje się, że warunkiem zatrucia przez Bac. ceieus jest bardzo znaczne namnażainie się tego drobnoustroju .w żywności. Jednak w przypadkowym zatruciu ciastkami, jakie miało miejsce w jednym z laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, liczba Bac. ceieus, oznaczona dokładnie przez posiew, w tym czasie, w którym ciastka zostały zjedzone, wynosiła tylko 60 000/g [60].

Zgodnie z doświadczeniami Nikodemiusza [52], ze zwierząt doświadczalnych na zatrucia Bac. ceieus szczególnie wrażliwe są koty. Jednorazowe podanie im karmy zawierającej liczne laseczki Bac. ceieus wywołuje objawy zatrucia podobne jak u ludzi: po 3-7 godz. inkubacji biegunkę trwającą 12-36 godzin. Przy tym w kale kotów w ostrej fazie zatrucia Nikodemiusz stwierdzał do 107lg Bac. ceieus.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>