ZATRUCIA ENTEROTOKSYNĄ GRONKOWCOWĄ

Zatrucia gronkowcowe w większości przypadków mają charakter intoksykacji preformowaną toksyną obecną w żywności, w której doszło do namnożenia się gronkowców enterotoksycz- nych. Zdarzają się jednak, choć rzadko, zatrucia związane z opanowaniem przewodu pokarmowego przez ent.erotoksyczny szczep gronkowca i wytwarzania tam enterotoksyny. Ten rodzaj zatrucia gronkowcowego o ciężkim, nierzadko śmiertelnym, przebiegu występuje z reguły tylko w przypadkach wyjałowienia przewodu pokarmowego z normalnej mikroflory, w następstwie leczenia antybiotykami o szerokim zakresie działania [28, 70].

W wielu krajach zatrucia gronkowcowe należą obecnie do naj-pospolitszych zatruć pokarmowych. Wiąże się to z coraz szerszym rozpowszechnieniem nosicielstwa gronkowców potencjalnie chorobotwórczych wśród ludzi i zwierząt oraz wzrostem roli etiologicznej gronkowców w wywoływaniu różnorodnych schorzeń [49, 97].

Gronkowce są jedną z najczęstszych przyczyn procesów ropnych – od tak banalnych jak trądzik, czyraki, ropienie ran i drobnych uszkodzeń skóry lub naskórka, do ciężkich chorób jak: zapalenie szpiku, ropne zapalenie płuc i opłucnej, posocznica gron- kowcowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>