ZAPOBIEGANIE ZATRUCIOM JADEM KIEŁBASIANYM

Metody zapobiegania zatruciom jadem kiałbasianym muszą różnić się w poszczególnych krajach, gdyż ze względu na rozmaite zwyczaje żywieniowe, inne produkty w różnych częściach świata, odgrywają w nich główną rolę.

W Polsce zatrucia występują najczęściej po spożyciu konserw domowych z weków. Najczęstszą przyczyną zatrucia jest wekowane mięso, znacznie rzadziej przetwory warzywne (wśród nich

zwłaszcza zielony groszek). Zapobieganie zatruciom tymi domowymi przetworami wymaga więc przede wszystkim szerokiej akcji oświatowej, docierającej do ogółu ludności, zwłaszcza do ludności wiejskiej, gdyż 85% zatruć dotyczy tej właśnie ludności.

Dla uniknięcia zatrucia produktami konserwowanymi sposobem domowym konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: Produkty przeznaczone do konserwowania muszą być świeże i dobrej jakości. Jeśli konserwuje się mięso, zwłaszcza wieprzowe pochodzące z własnego uboju, należy zwrócić uwagę na higienę uboju. Zwierzę przed ubojem powinno być wypoczęte, przegłodzone, oczyszczone z brudu i umyte. Sam ubój powinien odbywać się w czystym pomieszczeniu. Nóż użyty do wykrwawiania musi być czysty, najlepiej wygotowany. Z punktu widzenia higieny racjonalne jest opalanie świń po uboju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>