ZABURZENIA CIELESNO-PŁCIOWE

Zagadnienie obojnactwa, inaczej zwanego dwupłciowością, hermafrodytyzmem, interselcsualizmem, interesowało filozofów, biologów i lekarzy już od czasów staro-żytnych. Poza przyczynami powstawania tych zaburzeń rozwojowych uczonych interesuje też od wieków możliwość ich leczenia tak, aby dotknięty nimi człowiek mógł prowadzić normalne życie w społeczeństwie.

Na określenie pici składa się wiele czynników, do których należą cechy genetyczne, anatomiczne i psychiczne. W warunkach rozwoju fizjologicznego wszystkie te cechy wzajemnie się uzupełniają i prowadzą do powstania prawidłowej budowy narządów płciowych i rozwinięcia się właściwej orientacji psychoseksualnej. U dziecka ustala się ona pomiędzy 2 a 3 r. ż.

Cechami, które uwzględnia się określając płeć człowieka są: 1. Para chromosomów płciowych XY lub XX (kariotyp). W badaniach masowych znaczną rolę w rozpoznaniu zaburzeń chromosomalnych odgrywają:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>