Wyniki leczenia hormonalnego w aspekcie płodności

Ocena płodności po leczeniu wnętrostwa gonadotropiną łożyskową jest w piś-miennictwie rzadko omawiana. Ostatnio Zamudio-Albescu (1971) opisuje 66 chłopców z wnętrostwem jedno- i obustronnym leczonych HCG. Chorych ze złymi wynikami po leczeniu hormonalnym leczono chirurgicznie. Liczba chorych leczonych tylko hormonalnie była zbyt mała do oceny wyników.

David i wsp. (13) przytaczają dużą statystykę zbiorczą wnętrostwa jednostronnego u 504 chłopców i obustronnego u 149 chłopców leczonych gonadotropiną łożyskową. Wyniki w aspekcie płodności przedstawiają się następująco:

Porównując płodność po leczeniu gonadotropiną łożyskową (HCG) z płodnością po leczeniu HGG+ leczenie operacyjne, spostrzega się dużą różnicę na korzyść leczenia gonadotropiną łożyskową. Gorsze wyniki, osiągnięte leczeniem chirurgicznym po leczeniu gonadotropiną łożyskową, zdaniem autorów nie są zależne od metody leczenia, lecz od obecności w jądrze tkanek pierwotnie uszkodzonych. Tkanki te powodują, że takie jądra nie reagują na gonadotropinę i tworzą ujemnie wyselekcjonowaną grupę kwalifikującą się tylko do leczenia chirurgicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>