Wyniki leczenia hormonalnego LH-BH

Podawanie wielokrotnym wdmuchiwaniem do jam nosowych i zwolnione wchłanianie z błony śluzowej utrzymuje stałe stężenie hormonu w surowicy krwi i uwalnia niedużą ilość testosteronu, potrzebną do zejścia jądra do moszny. Taka ilość testosteronu nie powoduje zwiększonego stężenia w surowicy i objawów ogólnych z tym związanych. Dzienna dawka hormonu LH-RH wynosi 1,2 mg niezależnie od wieku,

i masy ciała chłopca. Lek należy podawać 3 razy dziennie do każdej jamy nosowej 0, 2 mg w roztworze wodnym. Leczenie rozpoczyna się w 2 r.ż. lub wcześniej, u star-szych chłopców zaraz po rozpoznaniu wnętrostwa prawdziwego. Leczenie trwa zwykle 28 dni. Nawet gdy jądro zmienia swe położenie przed ukończeniom kuracji, należy ją doprowadzić do końca. Jeśli nie osiągnięto zejścia jądra do moszny lub nastąpiło tylko zejście częściowe, to można zastosować dodatkowo gonadotropinę łożyskową podając domięśniowo 1000 j. 2 razy na tydzień przez 6 tygodni (53). Brak jądra w mosznie po leczeniu luliberyną (LH-RI-I), uzupełnionym leczeniem gonadotropiną łożyskową, kwalifikuje chłopca do zabiegu chirurgicznego. Chorzy,, u których osiągnięto dobre wyniki, powinni się zgłaszać do kontroli w 4 i 6 miesiącu po ukończonym leczeniu. Powstałe w tym czasie wznowy wymagają powtórzenia kuracji hormonalnej. Hadziselimovic (25) jest zdania, że u małych chłopców wznowy spotyka się częściej niż u starszych.

Wyniki leczenia hormonalnego LH-BH. Hadziselimovic (26) 39 chorych z wnę-trostwem jednostronnym leczył luliberyną (LH-RH), niektórych dodatkowo HCG. Osiągnął zejście jądra do moszny w 79,5%, brak zejścia lub zejście częściowe w 20,5%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>