Wyniki leczenia hormonalnego HCG

Wyniki leczenia hormonalnego HCG. Wyniki leczenia hormonalnego HCG osiągnięte przez różnych autorów są różne, w zależności od wieku chorego, rodzaju wnętrostwa (jedno- czy obustronne) i położenia jądra: jądro śródbrzuszne, kanałowe czy nad-mosznowe, ruchome lub nieruchome w badaniu klinicznym. W statystyce ogólnej

Bicrich (7) na 612 chłopców leczonych gonadotropiną łożyskową zejście jądra do moszny osiągnął u 338 (55%), Knorr (1977) na 574 leczonych dobry wynik osiągnął u 300 (52%). Jobiwsp. (35) leczyli gonadotropiną łożyskową 60 chłopców z wnętrostwem jednostronnym i 51 chłopców z wnętrostwem obustronnym. Uwzględniając rodzaj wnętrostwa osiągnęli następujące wyniki: całkowite zejście do moszny nastąpiło we wnętrostwie jednostronnym w 43%, a w obustronnym w 30%. Uwzględniając zejście całkowite i częściowe u wszystkich 111 chłopców wyniki leczenia przedstawiały się następująco:

zejście całkowite – 31,5% zejście częściowe – 21,5% brak zejścia – 47% Bierich (7) leczył gonadotropiną 574 chłopców z wnętrostwem brzusznym, kanałowym i nadmosznowym. Całkowite zejście nastąpiło:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>