Włąściwości Enterobac teriaceae

Odkrycia ostatnich lat przemawiają za tym, że te z Enterobac- teriaceae, które wykazują działanie enteropatogenne, wytwarzają enterotoksynę odpowiedzialną przede wszystkim za wystąpienie biegunki. Zagadnienie to nie zostało dotąd definitywnie rozwiązane i jest obecnie przedmiotem badań.

W badaniach tych wykorzystano technikę izolowanych pętli jelitowych, wprowadzoną przez De i Chatterjee [30] do określania zjadliwości przecinkowców cholery i zastosowaną następnie przez De i wsp. [31] do badań enteropatogennych szczepów E. coli (patrz str. 132). Autorzy ci stwierdzili, że szczepy E. coli, powodujące biegunki dziecięce lub biegunki młodych zwierząt, wprowadzone do izolowanej pętli jelita powodują gromadzenie się w niej płynu wysiękowego. Szczepy saprofityczne nie dawały takiej reakcji. Dopiero jednak niedawno udało się stwierdzić [78, 66] występowanie w przesączach hodowli enteropatogennych szczepów E. coli – czynnika enterotoksycznego, który wprowadzony do pętli jelitowej powodował gromadzenie się wysięku.

Ostatnio Jacks i wsp. [78] starali się oczyścić czynniki entero- toksyczne wytwarzane przez dwa szczepy E. coli: 340 (09 : k : NM) i P 307 (08 : k : 87, 88 a, b : H19). Substancje te nie były identyczne – czynnik szczepu 340 był oporny na półgodzinne ogrzewanie w temp. 75°C, gdy czynnik szczepu P 307 ulegał inaktywacji już w temp. 60°C. Ta ostatnia substancja zawierała 45,8% węglowo-danów i 9,3% białka oraz wykazywała jednocześnie działanie endotoksyny i enterotoksyny. Dawka 2 mg wystarczała do spowodowania gromadzenia się wysięku w pętli jelitowej. Aktywność enterotoksyczną można było zniweczyć działaniem pronazy, co wskazuje, że ta aktywność jest związana z komponentem białkowym, którego jednak nie udało się oddzielić od endotoksyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>