Ustalenie pici

Zewnętrzne narządy płciowe wyglądają następująco: rozszczepiona moszna przy-pomina wargi sromowe większe – fałdy wargowo-mosznowe (labioscrotum). W fałdach mogą znajdować się jądra, chociaż częściej są one wyczuwalne w kanałach pachwinowych lub znajdują się w jamie brzusznej. Bralc warg sromowych mniejszych. Prącie małe, często „wtopione” w fałdy wargowo-mosznowe. Ujście cewki moczowej i pochwy może znajdować się oddzielnie, a czasami struktury te uchodzą do zatoki moczowo-płciowej, której ujście zewnętrzne znajduje się w fałdach wargowo- -mosznowych. Drogi płciowe męskie rozwijające się z przewodu śródnercza (Wolffa) – najądrze, pęcherzyki nasienne i nasicniowód są rozwinięte prawidłowo. We wszystkich przypadkach są obecne szczątkowe albo dobrze rozwinięte struktury powstające z przewodu przyśródnerczowego (Mullera) (macica, jajowody, pochwa), co świadczy

nieprawidłowym wydzielaniu czynnika antymullerowskiego przez komórki Serto- lego jądra płodowego. Chłopcy dojrzewają po linii męskiej, ale niekiedy w okresie dojrzewania obserwuje się ginekomastię.

Ustalenie pici, w której dzieci z obojnaczymi narządami płciowymi w zespole obojnactwa rzekomego męskiego powinny być wychowywane, napotyka znaczne trudności. Zwykle decyzja opiera się na budowie zewnętrznych narządów płciowych

-1 wielkości prącia. Jeśli jest ono dobrze rozwinięte i jądra zstąpione, to istnieje możliwość wychowywania takiego dziecka jako chłopca. Natomiast przy znacznym niedorozwoju prącia, wnętrostwie brzusznym i obecnej pochwie korzystniej jest wychowywać takie dzieci jako dziewczynki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>