U noworodków z wysoko położoną bańką zarośniętej odbytnicy

U noworodków z wysoko położoną bańką zarośniętej odbytnicy (najczęściej z przetoką do pęcherza lub przetrwałego steku), gdzie przewiduje się konieczność uruchomienia jelita z dostępu brzusznego, sztuczny odbyt powinien być wytworzony na lewej części okrężnicy poprzecznej lub zstępującej.

Podczas wytwarzania sztucznego odbytu konieczna jest dokładna identyfikacja pętli wybranej do wyłonienia, gdyż pomyłki, które nierzadko się zdarzają, w znacznym stopniu utrudniają dalsze etapy leczenia.

Odbyt powinien być dwulufowy, z całkowitym rozdzieleniem pętli i dokładnym wszyciem w powłoki. Nieco wyższe umieszczenie pętli odprowadzającej dodatkowo zapobiega zarzucaniu treści kałowej do ślepego odcinka jelita.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>