U chłopców 2-8-letnich

Inną formą nieprawidłowego położenia jest jądro zbłąkane lub przemieszczone (ectopia testis). O jądrze zbłąkanym mówimy wówczas, gdy przeszło ono przez kanał pachwinowy, a w dalszej wędrówce zboczyło z normalnej drogi do moszny i usadowiło się w okolicy łonowej, prąciowej, udowej lub kroczowej. Istnieje pewna forma jądra zbłąkanego, które po przejściu pierścienia pachwinowego powierzchownego skręca ku górze i umiejscawia się na powięzi m. skośnego zewnętrznego, w tzw. zachyłku Denis-Browna. Ten typ jądra nazywany bywa jądrem nadpowięziowym (testis reftuxiis) (56). Specjalną formą jądra zbłąkanego jest tzw. jądro skrzyżowane, to jest takie, które drogą pozaotrzewnową osiągnęło kanał pachwinowy po stronie przeciwnej i zeszło do niewłaściwej, sąsiedniej połowy moszny (16, 33, 65). Jądra zbłąkane w porównaniu z wnętrostwem prawdziwym występują rzadko.

U chłopców 2-8-letnich często spotyka się tzw. jądro wędrujące (testis migrans), określane także jako wnętrostwo rzekome. Jądro wędrujące wskutek działania silnie rozwiniętego mięśnia dźwigacza jądra znajduje się w górnej części moszny lub w pierścieniu pachwinowym powierzchownym. Można je bez trudności ręcznie sprowadzić do moszny, a w pewnych warunkach (sen, ciepła kąpiel) schodzi tam samo. Przed okresem dojrzewania jądra wędrujące schodzą samoistnie na dno moszny (59).

Wszystkie formy pozamosznowe, z wyjątkiem jądra wędrującego, ze względu na niefizjologiczne położenie gonady mogą spowodować częściową lub całkowitą nie-płodność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>