Szczepy gronkowców, które mają największe zdolności adaptacyjne

Należy przy tym podkreślić, że te szczepy gronkowców, które mają największe zdolności adaptacyjne, a więc rozporządzają największym zestawem enzymów, w większości mają również najsilniej wyrażone właściwości chorobotwórcze i toksynogenne.

Szczepy enterotoksyczne również częściej spotyka się wśród tych właśnie gronkowców. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach (USA, Włochy, WRL), gronkowce od wielu lat rejestruje się na pierwszym miejscu wśród czynników etiologicznych masowych zatruć pokarmowych (tabela 3).

Gronkowcowe zatrucia ‚pokarmowe zdarzały się z pewnością i dawniej, choć ich przyczyna nie była wówczas znana. Z zebranych przez Dacka [27] opisów w czasopismach lekarskich z XIX w. wynika, że zatrucia o objawach charakterystycznych dla zatruć enterotoksyną gron- kowcową były w pewnym okresie dość pospolite w Europie Zachodniej. Występowały najczęściej po spożyciu wędlin, wyrobów -ciastkarskich (tortów) oraz pewnego gatunku sera wyrabianego w Niemczech.

Pierwsze sugestie co dio roli gronkowców w wywoływaniu zatruć pokarmowych datują się z końca XIX i początku XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje doniesienie Barbera [3], który w 1914 r. opisał powtarzające się zatrucia, występujące sporadycznie po spożyciu mleka od jednej krowy z pewnej fermy na Filipinach. Krowa ta kilka lat wcześniej przeszła ostre zapalenie wymienia, lecz w tym czasie nie wykazywała żadnych zmian chorobowych tego narządu. Mleko od niej zawierało jednak liczne gronkowce. Mleko jałowe zaszczepione gronkowcami wyizolowanymi z mleka tej krowy, po kilkugodzinnej inkubacji w temp. 36°C, również nabrało właściwości toksycznych. Barber po wypiciu 55 ml tego mleka stwierdził u siebie typowe objawy zatrucia: po krótkim okresie inkubacji wystąpiły nudności, potem gwałtowne wymioty i biegunka. Nie udało mu się natomiast wywołać zatrucia u zwierząt (w tym również małp), nawet podając im większe ilości tego mleka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>