Standardowa enterotoksyna

Należy zwracać uwagę, czy linia precypitacji łączy się z linią precypitacji standardowej enterotoksyny tak, jak to przedstawia rycina 14. Jeśli bowiem linie krzyżują się, wskazuje to na nie- identyczność antygenu.

Przy niewłaściwym stosunku stężenia enterotoksyny w badanym supernatancie do stężenia przeciwciała w surowicy, obraz jest niejasny: linie mogą się znajdować tuż przy otworku centralnym (nadmiar enterotoksyny) lub też przy otworku brzeżnym (nadmiar przeciwciała). Wówczas należy powtórzyć oznaczenie po rozcieńczeniu supernatantu, względnie surowicy (1:2, 1:4).

Szczepy gronkowców wyizolowanych z przypadków zatruć po-karmowych najczęściej (lecz nie wyłącznie) wytwarzają enterotoksynę A, z przypadków enterocolitis – enterotoksynę B lub A i B. Zdarzają się również zatrucia enterotoksyną C. Najczęściej oznaczenia ogranicza się do tych trzech toksyn. Nie wykluczona jednak jest rola w zatruciach innych enterotoksyn E, D lub nowych, dotąd niezidentyfikowanych.

W takich przypadkach pomocne mogą być testy biologiczne. Przy rutynowym wykonywaniu czułość metody mikroprecypi- tacji wynosi 1-2 jxg enterotoksyn/ml. Przy znacznej wprawie i zastosowaniu pewnych modyfikacji można, wg Bergdolla [56], zwiększyć wykrywalność nawet do 0,1 (Ag/ml. 

Stwierdzenie enterotoksyczności gronkowców wyizolowanych z żywności podejrzanej o wywołanie zatrucia, pozwala z dużym prawdopodobieństwem ustalić, że to enterotoksyna gronkowcowa była przyczyną zatrucia, zwłaszcza jeśli jego przebieg jest typowy. Zawsze jednak jest to tylko metoda pośrednia i niekiedy zawodzi. Zdarzają się przypadki, gdy z badanych produktów w ogóle nie udaje się wyizolować gronkowców, choć spowodowały one zatrucie o objawach charakterystycznych dla zatruć enteroto- ksyną gronkowcową. Zdarza się to wówczas, gdy gronkowce po wytworzeniu enterotoksyny zostały zabite przez ogrzewanie, niewystarczające dla unieczynnienia enterotoksyny lub zginęły wskutek przemian środowiska (jak to ma miejsce w serach dojrzewających), podczas gdy enterotoksyna pozostała w produkcie. W takich przypadkach dla potwierdzenia etiologii zatrucia konieczne jest wykrycie obecności enterotoksyny bezpośrednio w podejrzanej żywności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>