Salmonella a oświetlenie

Omówienia natomiast wymaga badanie w kierunku Salmonella produktów żywnościowych i pasz, przeprowadzane w celach profilaktycznych. W tych badaniach często decydujące znaczenie ma wielkość badanej próbki i sposób jej przygotowania.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami międzynarodowymi próbka nie powinna być mniejsza od 25 g. Ponieważ Salmonella w wielu produktach żywnościowych, suszonych, poddawanych ogrzewaniu, mrożonych, peklowanych, zawierających dodatek środków konserwujących lub olejków eterycznych, wykazują obniżoną żywotność i mogą być hamowane przez związki wchodzące w skład selektywnych podłoży namna- żających – poleca się, przed namnażaniem ich w tych podłożach, stosować namnażanie wstępne w podłożach nie zawierających czynników hamujących, w celu ich „ożywienia”.

Do tego wstępnego namnażania różni autorzy proponują różne podłoża. Najbardziej polecana jest woda peptonowa lub bulion z dodatkiem mannitolu i wskaźnika. Badane próby homogenizuje

się w tym podłożu w stosunku 1 : 4. Próby kwaśne należy zneutralizować. Do prób zawierających tłuszcz poleca się dodatek tergistolu dla lepszej dyspersji. Według Rose [115], dodatek żelatynazy daje lepszą wykrywalność Salmonella w próbach żelatyny.

Dla produktów jajowych North [109] poleca posiew na podłoże SF z cystyną. W przypadku proszku jajowego – wstępne namna- żanie w bulionie z laktozą w temp. 43°C. Mleko stanowiące doskonałe podłoże dla wzrostu Salmonella nie wymaga wstępnego namnażania. Posiewa się je bezpośrednio do wybiórczych podłoży namnażających. Lung [93] otrzymał najlepszą wykrywalność zachowując stosunek ilościowy próby do podłoża 1 : 100.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>