Salmonella a masowy ubój zwierząt

Przy masowym uboju łatwo dochodzi do wtórnego zakażenia mięsa również i sztuk wolnych od Salmonella. Najczęściej spotykanym typem serologicznym był u świń S. typhimurium, S. dublin, S. choleraesuis.

Znaczny stopień nosicielstwa stwierdzano również wśród cieląt (12,3%). Początkowo u cieląt w Holandii dominował S. typhi- murium, od roku 1961 – S. dublin. Ten typ serologiczny spotyka się również najczęściej, we wszystkich krajach, u bydła dorosłego, wśród którego jednak odsetek nosicieli jest bez porównania niższy (około 0,5%).

Z mączki mięsnej wyizolowano 80 serotypów Salmonella, nie występujących przedtem w Holandii. W RFN już w 1956 r. Rhode i Bischoff [114] stwierdzili, że pośrednią przyczyną znacznego wzrostu zatruć salmonelami wśród ludzi są importowane pasze. Coraz częściej bowiem z przypadków salmoneloz izolowano od ludzi serotypy nie odgrywające poprzednio żadnej roli epidemiologicznej (S. schwaizengrund, man- hattan, blockley, oiion, kirkee, minesota). Te same typy serologiczne izolowano z importowanych pasz. 15% badanych mączek rybnych zawierało Salmonella. W Węgierskiej Republice Ludowej Nyiredy i wsp. [110] stwierdzili obecność Salmonella w 17% importowanych mączek mięsnych i 5,1% mączek rybnych. Mączki własnej produkcji były zakażone w 1,2%.

W Wielkiej Brytanii badania nad występowaniem salmoneli w surowcach paszowych i gotowych paszach treściwych zostały przeprowadzone w latach 1959-63 przez Galbraitha i wsp. [48], Zgodnie z zestawieniem podanym przez Taylora i McCoya [131], na ponad 800 zbadanych prób mączki mięsnej 28,6% zawierało Salmonella, należące do 56 serotypów. Najczęściej występowały: S. senitenbeig, livingstone, johannesbuig, zoiro i worthington. Mączki rybne były mniej zakażone (około 8% prób). W paszowych surowcach roślinnych obecność Salmonella stwierdzono w 3,6% prób. Gotowe białkowe koncentraty paszowe były zakażone w 10,5%. Natomiast w paszach granulowanych, które w czasie granulowania podlegają obróbce termicznej, Salmonella stwierdzono tylko w 0,5% prób.

W Wielkiej Brytanii mączki kostne używane są nie tylko do celów paszowych, ale także od wielu lat do nawożenia gleby. Do tego celu używane są między innymi mączki kostne importowane z Indii i Pakistanu, suszone na słońcu. 55,3% prób tych mączek zawierało Salmonella, przyczyniając się w poważnym stopniu do rozprzestrzeniania ich w środowisku. Harvey i Price z jednej próbki kości mielonych z Indii wyizolowali 26 serotypów Salmonella.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>