Rozpowszechnianie się Ps. aeruginosa

Wobec coraz większego rozpowszechnienia się Ps. aeruginosa, co wiąże się z odpornością tego drobnoustroju na antybiotyki, również jego rola w zatruciach pokarmowych będzie prawdopodobnie wzrastać.

Jak wykazały badania przeprowadzone w szpitalach źródłem zakażeń, zwłaszcza pooperacyjnych i przyrannych u chorych, były często niedokładnie oczyszczone i zdezynfekowane węże gumowe, wyloty kranów w umywalkach itp. [28],

Kominos i wsp. [24] znaleźli Ps. aeruginosa na powierzchni surowych warzyw: pomidorów, ogórków, kapusty, sałaty, pobranych do badania z kuchni szpitalnej. Najsilniej zakażone były pomidory. Autorzy obliczyli, że chorzy w przeciętnej porcji sałatki pomidorowej otrzymywali średnio 5X103 pałeczek Ps. aeruginosa. Pałeczkę tę wyizolowano również z desek i noży służących do krajania warzyw, a także z rąk kucharek.

Coraz częściej również stwierdza się Ps. aeruginosa jako czynnik etiologiczny zapalenia wymienia u krów. W związku z tym pałeczka ta może występować w mleku i przetworach mlecznych z mleka nie pasteryzowanego.

Burzyńska i wsp. [11] stwierdzali Ps. aeruginosa w sałatkach garmażeryjnych (w 5% prób), galaretkach mięsnych (w około 5% prób), befsztyku tatarskim (w około 3% prób), a także w mieszankach mlecznych, które były przyczyną biegunki u niemowląt. W mieszankach tych liczba Ps. aeruginosa wahała się od 102 do 105/g. Natomiast mieszanki, które nie powodowały zaburzeń u niemowląt z reguły nie zawierały Ps. aeruginosa. Drobnoustrój ten stwierdzono również w 2 próbach mleka kobiecego. Metodykę izolowania Pseudomonas aeruginosa w żywności znaleźć można w pracy Burzyńskiej i Maciejskiej [10].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>