Rozbiór tuszy

Rozbiór tuszy winien być przeprowadzany z zachowaniem higieny. Szczególnie usuwanie treści przewodu pokarmowego musi być tak wykonane, aby nie zanieczyścić mięsa, a także powierzchni stołu czy desek, na których później rozkłada się mięso. Płukanie żołądka i jelit powinno być przeprowadzane w wydzielonych naczyniach. Mięso po rozbiorze powinno być dobrze wychłodzone i przechowywane do czasu użycia w chłodni.

Ryby należy zabić i wypatroszyć jak najszybciej po złowieniu, oczyścić z łusek i starannie wymyć. Warzywa – przebrać, usunąć wszystkie części nadpsute, dobrze oczyścić i wypłukać.

Produkty po nałożeniu do słoi należy wyjaławiać przez trzykrotne gotowanie w czasie trzech kolejnych dni. Mniejsze słoje (do 1 litra) giotuje się pierwszego dnia przez godzinę, większe przez 2 godziny. Na drugi i trzeci dzień poleca się gotowanie wszystkich słoi przez godzinę. W międzyczasie słoje pozostawia się w temperaturze otoczenia (umożliwia to wy kiełkowanie przetrwalników). Tak sporządzone przetwory należy przechowywać w chłodnym miejscu, jeśli to możliwe o temperaturze nie przekraczającej 10°C.

Przed spożyciem zawartość weków musi być ponownie ogrzana (przez gotowanie, smażenie lub duszenie). Jeśli ogrzewa się zawartość wraz z wekiem, gotowanie powinno trwać 20-30 min. Smażenie nie powinno być krótsze niż 10 min.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>