ROLA POZOSTAŁYCH PAŁECZEK ENTEROBACTERiACEAE W ZATRUCIACH

Zatrucia o przebiegu bardzo zbliżonym do zatruć pałeczkami Salmonella mogą być powodowane przez Shigella, zwłaszcza S. sonnei [23], rzadziej S. ilexneri. Donaldo i Gangarosa [33] opisali kilka takich zatruć po spożyciu różnych produktów, głównie sałatek z ziemniaków i drobiu. Źródłem zakażenia są z reguły ludzie chorzy lub nosiciele.

Również pałeczki Arizona mogą powodować zatrucia o podobnych objawach. Verder opisał zatrucie stu kilkudziesięciu pielęgniarek po spożyciu ciastek z kremem, w którym namnożyły się pałeczki Arizona [146], U chorych, oprócz obecności tych pałeczek w kale, stwierdzono narastanie miana aglutynacyjnego.

Rola enteropatogennych szczepów Escherichia coli w wywoływaniu biegunek u dzieci, a także u młodych zwierząt, jest ogólnie znana. Natomiast ich rola w zatruciach dorosłych nie jest jeszcze powszechnie uznawana [120], Zebrano już jednak sporo obserwacji przemawiających za możliwością takich zatruć. Hobbs i wsp. [72] w 1949 r. opisali, zatrucie 47 dzieci w wieku szkolnym, przebiegające z bólem głowy, gorączką, biegunką i wymiotami. Okres inkubacji wahał się od 14 do 48 godzin. Choroba trwała przeważnie 2 dni. Od dzieci wyizolowano E. coli 0124. U dwóch ochotników, którym podano kultury wyizolowanego szczepu, wystąpiły również podobne objawy zatrucia.

W Polsce Ulewicz [138] opisał zatrucie kilkunastu osób po spożyciu makaronu, w którym nastąpiło namnożenie E. coli typu 026 : B6 (obecnie 26 : 60). Szczep stwierdzono w makaronie i kale chorych. Wystąpiło również znaczne podwyższenie miana aglutynacyjnego w surowicy chorych.

Monolow [102] wyizolował szczep E. coli typu 0124 : 72 mający właściwości chorobotwórcze zbliżone do Shigella. Szczep ten był przyczyną biegunek dzieci i dorosłych. Typ 0124 wyizolowano także ostatnio w USA z serów, które były przyczyną zatruć pokarmowych kilkuset osób [71],

Schroeder i wsp. [119] opisali zatrucie 83 osób E. coli 0111 : B4. Źródłem miała być woda pitna, zawierająca te pałeczki. Costin [29] zaobserwował zatrucie 10 osób kawą, zawierającą E. coli 086 : Bv.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>