ROLA PAŁECZEK SALMONELLA W ZATRUCIACH POKARMOWYCH

Salmonella mogą powodować u ludzi dwa rodzaje schorzeń. Typy serologiczne swoiście chorobotwórcze dla człowieka: S. typhi oraz S. paratyphi A, B i C są przyczyną ostrych chorób zakaźnych – duru brzusznego i durów rzekomych. Pozostałe serotypy Salmonella, chorobotwórcze w zasadzie dla różnych zwierząt, u ludzi mogą powodować zatrucia pokarmowe. Podział ten nie jest bezwzględny. Niektóre typy zwierzęce (S. enteiitidis, S. cho- leraesuis) mogą niekiedy, zwłaszcza u dzieci, dawać zakażenia

o przebiegu bardzo zbliżonym do duru rzekomego. Z drugiej strony na przykład S. paratyphi B często bywa przyczyną typowych zatruć pokarmowych. W większości krajów Europy Zachodniej, jak również w Wielkiej Brytanii, pałeczki Salmonella zajmują bezwzględnie czołowe miejsce wśród czynników etiologicznych zatruć pokarmowych [23, 71, 81, 130, 140]. W Polsce rywalizują pod względem liczby ognisk z gronkowcami. Cięższy i z reguły dłuższy przebieg choroby w przypadku zatrucia salmonelami nadaje im większą wagę. Podobna sytuacja epidemiologiczna jest w USA.

Niepokojące przy tym jest zjawisko, obserwowane również ostatnio w naszym kraju [7], stałego wzrostu liczby przypadków salmoneloz odzwierzęcych wśród ludzi i coraz większe rozpowszechnienie bezobjawowego nosicielstwa wśród zwierząt rzeźnych i drobiu.

Rola pałeczek Salmonella w zatruciach pokarmowych po raz pierwszy została wykazana w 1888 r. w Niemczech przez Gärtnera, w związku z zatruciem 57 osób mięsem chorej, dorżniętej krowy. Jedna osoba zmarła. Z mięsa krowy i z wnętrzności zmarłego Gärtner wyizolował Gram- -ujemną pałeczkę, którą nazwał Bacillus enteritidis (obecnie: Salmonella enteritidis). Nazwa całej grupy pochodzi od nazwiska amerykańskiego badacza Salmona, który w 1890 r. stwierdził, że podobna Gram-ujemna pałeczka (S. choleraesuis) jest czynnikiem etiologicznym cholery świń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>