ROLA INNYCH DROBNOUSTROJÓW PRZETRWALNIKUJĄCYCH W ZATRUCIACH

Duncan [30 c] opisała zatrucie zapiekanką z mięsa i ziemniaków, w której stwierdzono silny wzrost Cl. biiermentans. Drobnoustrój ten często spotyka się w żywności. Ze względu na małą cie- płooporność nie przeżywa on na ogól termicznych procesów kulinarnych. Wzrost tego drobnoustroju odbywa się w warunkach ściśle beztlenowych. Zespól takich warunków może powstać w wewnętrznych warstwach niektórych potraw.

Sporadyczne doniesienia dotyczyły zatruć innymi beztlenowcami, między innymi laseczką tężca. Więcej doniesień dotyczy roli różnych laseczek tlenowych w zatruciach. I tak odmiana Bac. subłilis panisviscosum powodująca często w lecie ciągliwość pieczywa pszennego była notowana jako przyczyna zatruć tym pieczywem. Drobnoustrój ten może powodować ciągliwość wędlin, zwłaszcza trwałych i półtrwałych.

Nikodemiusz i wsp. [52] opisali zatrucia różnymi produktami zawierającymi takie laseczki przetrwalnikujące, jak Bac. subtilis, Bac. alvei i Bac. mycoides. Rola tych drobnoustrojów w zatruciach nie została jednak dotąd dostatecznie udokumentowana.

ZATRUCIA POWODOWANE PRZEZ VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS I NIEKTÓRE INNE DROBNOUSTROJE ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS Rola tego drobnoustroju w zatruciach poznana została dopiero niedawno. Po raz pierwszy został on wyizolowany w Japonii w 1951 r. przez Fujiwarę i wsp. w związku z masowym zatruciem potrawą „shirasuboshi” przyrządzoną z półsurowych sardynek. Zatruciu uległy wówczas 272 osoby, z czego 20 zmarło. Z kału chorych i narządów wewnętrznych zmarłych wyizolowano Gram- ujemną pałeczkę, którą zaliczono początkowo do rodzaju Pasleu- lella, jako P. paiahaemoiytica. W następnych latach Takinawa opisał kilka mniejszych zatruć zbiorowych i przypadków pojedynczych, w których rolę etiologiczną przypisywał wyosobnionej przez siebie pałeczce – Pseudomonas haemolytica. Dokładniejsze badania przeprowadzone przez Sakazaki [44 a] oraz Zen-Yoji

i wsp. [48] wykazały, że w istocie w przypadkach zatruć opisanych zarówno przez Fujiwarę, jak i Takinawę, chodziło o tę samą bakterię. Stwierdzono ponadto, że należy ją zaliczyć do rodzaju Vibrio i nadano jej ostateczną nazwę Vibrio parahaemolyticus.

W lecie 1960 r. zatrucia te szerzyły się gwałtownie. Uległo im kilka tysięcy osób, głównie mieszkańców wybrzeży Pacyfiku. Zatrucia prawie wyłącznie były związane ze spożywaniem ryb morskich lub innych produktów morskich, jak ostrygi, kraby itp., zwłaszcza jeśli potrawy, zgodnie ze zwyczajami japońskimi, przyrządzano z ryb i innych zwierząt morskich surowych lub niedostatecznie ogrzewanych.

One comment to ROLA INNYCH DROBNOUSTROJÓW PRZETRWALNIKUJĄCYCH W ZATRUCIACH

  • Evop  says:

    Czy ktoś wie może na temat tych zatruć w Polsce w latach 70tych?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>