Rodzaj Citrobacter

Rodzaj Citrobacter (dawniej E. freundi lub Paracolobactron) obejmuje pałeczki w zasadzie saprofityczne. Fermentują one szybko glukozę, man- nitol, sorbitol, zwykle także dulcytol, wytwarzając kwas i gaz. W stosunku do laktozy i sacharozy zachowują się zmiennie. Nie rozkładają mocznika. Nie wytwarzają indolu. Wytwarzają siarkowodór. Rosną na podłożach z dodatkiem cyjanku potasowego i nie wytwarzają dokarbo- ksylazy lizyny, co pozwala na łatwe odróżnienie ich od Salmonella. Poza nielicznymi wyjątkami nie rozkładają malonianu, czym różnią się od Arizona. Poniżej zestawiono te cechy różnicujące.

Pałeczki Klebsiella, mimo że spotyka się je dość często w kale zdrowych osób, należy zaliczyć do drobnoustrojów względnie chorobotwórczych. Mogą one powodować poważne zakażenia dróg oddechowych, moczowych, ucha środkowego, wyrostka robaczkowego, a także nieżyty jelit i biegunkę. Anusz [6] spotykał je często u chorych na biegunkę. Charakteryzują ‚się wytwarzaniem śluzowych otoczek. Na podłożach agarowych dają charakterystyczne śluzowe kolonie. Nie mają rzęsek i nie wykazują ruchu. Rosną na podłożach z cyjankiem potasowym. Nie rozkładają kwasu glutaminowego, ornityny, fenyloalaniny. Większość szczepów z opóźnieniem rozkłada mocznik.

Do rodzaju Klebsiella należą gatunki K. pneumoniae, ozaenae, oxy- toca i rhinoscleromatis. Rodzaj Enterobacter (dawniej Aerobacter) obejmuje pałeczki ruchliwe, dające wzrost na podłożu z cyjankiem potasowym, fermentujące glukozę, sacharozę, mannitol z wytwarzaniem kwasu i gazu. Laktozę często fermentują z opóźnieniem. Nie rozkładają dulcytolu.

Dzielą się na trzy gatunki: E. cloacae, Iiquelaciens i aerogenes. Są to drobnoustroje saprofityczne, bardzo rozpowszechnione w przyrodzie – w glebie, wodach powierzchniowych. Choć spotyka się je w kale, wg Buttiaux [25] nie można ich uważać za wskaźnik zakażenia kałowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>