Przygotowanie dostatecznie długiej szypuły naczyniowej

Przygotowanie dostatecznie długiej szypuły naczyniowej do sprowadzenia jądra może sprawić duże trudności. Po podwiązaniu przecina się jądrowód i włókna m. dźwigacza jądra. Oddziela się od naczyń wyrostek pochwowy otrzewnej, pod- wiązując i odcinając go wysoko. Naczynia jądrowe uwalnia się z podwięzi nasiennej wewnętrznej. Gdy szypula jądra jest dostatecznie wydłużona, wówczas sprowadza się jądro do moszny. Jeśli szypuła jest zbyt krótka, wielu autorów zaleca postępowanie Prentissa (1962). Polega ono na przełożeniu naczyń jądrowych pod poprzecznie przebiegające naczynia nabrzuszne dolne lub na przecięciu tych naczyń. Następuje wyprostowanie kątowego przebiegu tętnicy i żyły jądrowej i wydłużenie szypuły naczyniowej. Istnieją przypadki, w których postępowanie Prentissa (1962)

jest niewystarczające. Proponuje się wtedy dwa zabiegi: sprowadzenie jąder dwu-etapowo i przecięcie naczyń jądrowych – operacja Fowlera i Stephensa (56).

Sprowadzenie dwuetapowe polega na tymczasowym ustaleniu jądra poza pierścieniem pachwinowym powierzchownym. Po 1-2 latach ponownym zabiegiem jądro sprowadza się do moszny (63). Podczas drugiej operacji trudności wydzielania jądra z otaczających bliznowatych tkanek mogą być duże (29). W celu uniknięcia zrostów Corkery (1975) zaproponował obłożenie jądra i powrózka nasiennego cienką otoczką plastykową. Otoczkę tę usuwa się podczas drugiej operacji. Przecięcie naczyń jądrowych, czyli operacja Fowlera i Stephensa ma wielu przeciwników, którzy obawiają się, że ukrwienie jądra tętnicą nasienio- wodu będzie niewystarczające i dojdzie do jego zaniku. Smolko i wsp. (63) na

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>