PRZYCZYNY NIEZSTĄPIENIA JĄDRA

U donoszonych noworodków męskich jądra powinny znajdować się w mosznie. Wnętrostwo spotyka się jednak często (8,0%, 2,7%, 1,8%). W końcu 1 r.ż. odsetek ten spada do 1,0 i na tym poziomie utrzymuje się do wieku dojrzewania. Oczekiwanie na samoistne zejście jąder niezstąpionych do okresu dojrzewania jest nie tylko nie-wskazane, lecz nawet szkodliwe dla jąder.

Zatrzymanie jąder na drodze prawidłowego zejścia jest spowodowane zaburzeniami hormonalnymi, anatomicznymi lub wadliwą budową morfologiczną. Jądro rozwija się ok. 45-50 dnia ciąży, po zadziałaniu na niezróżnicowaną gonadę antygenem H – Y, powstałym w komórkach podporowych (Sertolego) pod wpływem chromosomu Y. Gonada znajduje się zaotrzewnowo na wysokości LŁ-L3. Kanaliki plemnikotwórcze i komórki śródmiąższowe jądra (Leydiga) różnicują się ok. 60 dnia ciąży. Komórki śródmiąższowe jądra rozrastają się szybko, tak że w 14-18 tygodniu ciąży zajmują więcej niż połowę jądra. Po 18 tygodniu ich liczba zaczyna się zmniejszać. Synteza i wydzielanie testosteronu przez te komórki, konti‘olowane przez gonadotropinę łożyskową matki, zaczyna się w 8 tygodniu życia płodowego. W 12 tygodniu testosteron jest już pod kontrolą hormonu luteinizującego (LII) i folikulotropowego (FSH). Wydzielanie wzrasta między 10 a 20 tygodniem. Testosteron reguluje u płodu rozwój najądrza, nasieniowodu i pęcherzyków nasiennych, a dihydrotestosteron – rozwój prącia, moszny i stercza (2, 34, 58, 64, 68).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>