Przyczyna powstania zwężeń

a) powikłania ze strony układu moczowego – różne formy zakażenia miąższu nerek spowodowane zmianami w miejscu zespolenia b) zaburzenia biochemiczne spowodowane wchłanianiem zwrotnym składników moczu,

c) powikłania ze strony przewodu pokarmowego – powstawanie nowotworów w miejscu zespolenia. Miejsce zespolenia moczowodu z okrężnicą esowatą może ulec: rozszerzeniu – wynikiem jest odpływ esiczo-moczowodowy, lub zwężeniu – wynikiem jest zastój moczu. Jedną z przyczyn powstania odpływu esiczo-moczowodowego jest ciśnienie śródjełitowe. Ciśnienie wydalnicze w moczowodzie wynosi 0,981-1,47 kPa (10-15 cm H20), ciśnienie w okrężnicy esowatej w stanie spoczynku wynosi 7,84 kPa (80 cm H20), a w czasie defekacji osiąga 17,64 kPa (180 cm H20) i więcej. Odpływ esiczo-moczowodowy jest bardzo poważnym powikłaniem prowadzącym do ostrych lub przewlekłych zakażeń miąższu nerek. Zaawansowane zakażenia mogą spowodować konieczność wytworzenia stałej przetoki moczowodowo-śkórnej lub nawet utratę zmienionej nerki.

Przyczyną powstania zwężeń w miejscu zespolenia jest blizna oraz przewlekły stan zapalny z zakażenia śródjelitowego. Zwężenia powstają po kilku miesiącach lub kilku latach od operacji i mogą powodować powstanie kamicy oraz ostre lub przewlekłe zakażenia nerek. Podczas wykonywania zespolenia, stosując różne metody operacyjno, można w pewnym stopniu zapobiec zwężeniom i odpływom wstecznym. Stąd duża liczba zaproponowanych rozwiązań w poszukiwaniu najlepszych wyników (metody: Nesbita, Stilesa, Cordonniera).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>