Przeszkody anatomiczne według Joba i Gendrela

Przeszkody anatomiczne według Joba i Gendrela (34) można spotkać w 10-15% przypadków wnętrostwa. Ponieważ najądrze odgrywa dużą rolę w mechanizmie zstępowania jądra, jego wadliwa budowa i brak połączenia z jądrem stanowią przeszkodę mechaniczną. Jądrowód wyznacza drogę zejścia, dlatego nieprawidłowy przyczep jądrowodu do jądra może spowodować wadliwe zstępowanie. Mechaniczną przeszkodą może być worek przepuklinowy lub zachowany duży wyrostek pochwowy otrzewnej.

Wadliwa budowa morfologiczna, zwana dysgenezją jądra, jako przyczyna wnętrostwa była przed wieloma laty często wymieniana. Sohval (1954) badając mikroskopowo jądra niezstąpione opisał zmiany dotyczące kanalików nasiennych i brak sper- matogonii. Zmiany te nazwał niedojrzałością kanalików. Rzadziej obserwował u do- rosłych brak komórek podporowych oraz jądra szczątkowe. Zmiany te ocenił jako wrodzoną dysgenezję jąder. Obecnie patolodzy i klinicyści (7, 9, 28) rzadko wypowiadają się o dysgenezji. W miarę postępu badań endokrynologicznych w patogenezie wnętrostwa teoria dysgenetyczna gonad ogranicza się do wyraźnych zespołów, jak: zespół zanikowy jąder, zespół Klinefeltera, Reifensteina, Downa, i często jest łączona z zaburzeniami chromosomalnymi.

Patomechanizm jądra zbłąkanego polega na prawidłowym przejściu przez kanał pachwinowy i zboczeniu jądra w innym kierunku wskutek zamknięcia drogi do mosz- ny. Zamknięcie powstaje przez wrastanie do tkanki mezenchymatycznej jądrowodu włókien z powięzi ściany jamy brzusznej i pozbawienie go w ten sposób czynności właściwego prowadzenia jądra do moszny. Oprócz tego funkcję blokującą spełniają włókna m. dźwigacza jądra i więzadła pachwinowego (2). Z powodu zamknięcia wejścia do moszny jądro traci kontakt ze zmienionym jądrowodem i zaczyna się przesuwać wzdłuż przestrzeni międzypowięziowych okolicy pierścienia pachwinowego powierzchownego umiejscawiając się w okolicy łonowej lub kroczowej. Jądro zbłąkane może być ustalone do podłoża włóknistą tkanką, nie będącą resztkowym jądrowodem, lecz powięzią, która otaczała jądrowód (2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>