Próbówki a ich prawidłowe użycie

Posiane probówki inkubuje się w temp. 37°C przez 24-48 godzin. Gronkowce koagulazododatnie, rosnąc w tym podłożu powodują jego sczernienie lub wytrącenie czarnego osadu. Wynik ten wymaga potwierdzenia, gdyż niektóre inne drobnoustroje (przede wszystkim enterokoki) również rosną na tym podłożu i powodują jego ściemnienie. Dlatego obecność gronkowców należy potwierdzić przez przesiew materiału, pobranego najlepiej z dna probówki, na podłoże Baird-Parkera.

Podejrzane kolonie z podłoża Baird-Parkera (uzyskane z posiewu bezpośredniego badanego materiału czy z przesiewu) wymagają dalszej identyfikacji. Służą do tego następujące testy:

-1. Próba na katalazę – pozwala ona na rozróżnienie gronkowców od enterokoków (które mogą rosnąć na podłożu Baird-Parkera w postaci drobnych, czarnych kolonii). Gronkowce są katalazo- -doclatnie. Paciorkowce katalazo-ujemne. Z 24-godzinnej hodowli na agarze skośnym pobiera się oczkiem bakteriologicznym nieco bakterii i rozprowadza w 0,5 ml 0,85% chlorku sodowego, aby otrzymać dość gęstą zawiesinę, do której dodaje się kilka kropli 3% wody utlenionej. Jeśli badany szczep wytwarza katalazę, następuje burzliwe wydzielanie tlenu.

-2. Dla odróżnienia od mikrolcoków posiewa się badany szczep na 0,8% agar odżywczy rozlany w wysokim słupku do probówek o średnicy 0,8 cm. Podłoże przed posiewem gotuje się w łaźni wodnej przez 20 min dla usunięcia tlenu, szybko studzi i posiewa przez wkłucie zamkniętą pipetą pasterowską, zanurzoną poprzednio w hodowli bulionowej badanego szczepu. Cofając pipetę wykonuje się nią ruch spiralny w celu równomiernego rozprowadzenia bakterii w całym słupku agarowym. Gronkowce jako względne beztlenowce rosną na całej wysokości słupka – mikro- koki tylko na powierzchni.

Za najważniejszą jednak dla identyfikacji gronkowców choro-botwórczych uważa się próbę na koagulazę. Do próby tej należy używać osocze (plazmę) królika. Dla uzyskania plazmy pobiera się krew z serca królika i natychmiast miesza w stosunku 4 : 1 z jałowym 3,8% roztworem cytrynianu sodowego, przenosi do jałowych probówek do wirowania, wiruje 15-20 min przy około 3000 obr./min, osocze zlewa i przechowuje w chłodni (w temp. około 4°C).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>