Próba badania krwii

Do przeprowadzenia próby zobojętnienia, którą przeprowadza się analogicznie jak przy badaniu krwi, bierze się to rozcieńczenie, którego moc odpowiada około 10 DLmin mysich/ml.

Taki tok postępowania został opracowany w Państwowym Zakładzie Higieny. Szczegółową instrukcję postępowania zawiera opracowanie Rymkiewicz i wsp. [68]. Chociaż zasada przeprowadzania ‚biologicznej próby zobojętniania tok- syny jest wszędzie taka sama, to różni autorzy proponują modyfikacje w przeprowadzaniu tego testu. Thatcher i Clark [79] polecają próbę żywności homogenizować z równą ilością roztworu fizjologicznego chlorku sodowego, odwirować (w chłodzonej wirówce), zlać płyn znad osadu.

dwa ml tego płynu ogrzewać przez 10 min we wrzącej łaźni wodnej i po ochłodzeniu wprowadzić 2 myszom dootrzewnowo po 0,5 ml. Jest to kontrola negatywna, gdyż toksyna ulega unieczynnieniu podczas ogrzewania. Na każdą z dostępnych surowic przeznacza się po 2 myszy. Każdej z nich wprowadza się dootrzewnowo 0,5 ml nieogrzewanego wyciągu z żywności. Jednej myszy z każdej pary wstrzykuje się jednocześnie 1000 jednostek antytoksycznych odpowiedniej surowicy – druga

nie otrzymuje surowicy. Zdrowa powinna pozostać tylko mysz, któr otrzymała surowicę antytoksyczną przeciw typowi toksyny, znajdującemu się w żywności. Przy badaniu żywności nie pochodzącej z przypadku zatrucia Thatcher i Clark polecają przed homogenizacją wstępną inkubację 2-10-gra- mowych próbek w temp. 30°C przez 7-10 dni.

Podobnie jak żywność bada się wymiociny, kał czy zawartość przewodu pokarmowego chorych lub zmarłych. Przeprowadzany na myszach test biologiczny uznawany jest ogólnie za czułą i najpewniejszą próbę wykrywania jadu kiełbasianego.

W krajach gdzie w zatruciach dominuje typ B Cl. botulinum może być celowe, szczególnie przy badaniu krwi chorego, zastąpienie myszy przez świnki morskie, które są wybitnie wrażliwe na ten typ toksyny. Przebieg zatrucia jest u tych zwierząt bardzo charakterystyczny: występuje bezgłos, duszność, porażenie tylnych kończyn. Obraz zatrucia jadem kiełbasianym u świnki morskiej przedstawia rycina 1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>