Powstanie zaburzeń biochemicznych

stwierdza się zmniejszone stężenie wodorowęglanów i hipokaliemię. Zaburzenia elektrolitowe powstają wskutek wchłaniania zwrotnego z jelita grubego składników wydalonego moczu. Objawy kliniczne to brak łaknienia, nudności, czasem wymioty, duże pragnienie, bóle głowy i ogólne osłabienie. Obserwowano także porażenie mięśni prążkowanych jako objaw hipopotasemii.

Powstanie zaburzeń biochemicznych jest wynikiem następujących czynników: 1) zalegania moczu i jego rozkładu w jelicie grubym, 2) wchłaniania składników moczu z dużej powierzchni jelita grubego,

-3) niedomogi miąższu nerkowego spowodowanej przewlekłym zakażeniem. Wobec tego zapobieganie zaburzeniom elektrolitowym będzie polegało na:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>