Potrawy mięsne przyczyną zatruć w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii zatrucia występują prawie wyłącznie po spożyciu potraw mięsnych, szczególnie takich, jak galarety, pasztety, pieczenie lub też sosów mięsnych, przygotowanych dnia poprzedniego i stygnących powoli w dużych masach, a następnie podawanych na zimno lub po odgrzaniu [30 a, b, c, 38, 39, 79].

W preparatach bezpośrednich z tych potraw stwierdza się z reguły liczne laseczki Gram-dodatnie. W posiewach Cl. periringens występuje zwykle w ilościach kilkuset tysięcy i więcej w 1 g. W kale chorych można stwierdzić obecność ciepłoopornych prze- trwalników. Natomiast prawie nigdy nie udaje się wykrycie ich w żywności, prawdopodobnie dlatego, że po wstrząsie cieplnym, który pobudza kiełkowanie [3], w żywności znajdują się już tylko formy wegetatywne lub przetrwalniki w fazie kiełkowania, związanej z utratą ciepłooporności.

Elek i Dische [17] oraz Hobbs i wsp. [31] mogli odtworzyć objawy zatrucia u ochotników, podając im doustnie kultury szczepów wyizolowanych z zatruć. Nie udawało się natomiast wywołać zatrucia podaniem bezbakteryjnych przesączy lub też hodowli zabitych przez ogrzewanie. Panował więc pogląd, że to zatrucie ma charakter zakażenia toksycznego.

Mięso zwierząt rzeźnych, a także drobiu, może być zakażone pierwotnie Cl. periringens. Narayan [46] wyizolował 25 szczepów Cl. periringens z próbek mięśni, węzłów chłonnych i odpadów pobranych jałowo, bezpośrednio po uboju od 125 sztuk zdrowego bydła. Obecność Cl. periringens w mięsie była w znacznym stopniu zależna od braku wypoczynku przed ubojem. Stwierdzono je

tylko u 7,7% sztuk wypoczętych, a aż u 85% sztuk poddanych ubojowi bez poprzedniego odpoczynku. Większość szczepów wyizolowanych przez Narayana nie należała do ciepłoopornych. Tylko 3 wśród nich wytrzymywały ogrzewanie w temp. 100°C przez 1 godz. Natomiast Hobbs [30 c] stwierdziła szczepy ciepłooporne w 18% prób tusz wieprzowych i 14% tusz wołowych, a Hobbs i Wilson [31] w 4,3% prób tusz chłodzonych i 10,3% prób mięsa mrożonego, trybowanego, importowanego do Wielkiej Brytanii. Podobne wyniki uzyskała Strong [74],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>