Podział Salmonella

Podział Salmonella opiera się na podstawach serologicznych, wykorzystując ich złożoną budowę antygenową. Podobnie jak w przypadku Escherichia, w podziale na grupy w obrębie rodzaju Salmonella bierze się pod uwagę skład antygenów somatycznych O, które u Salmonella z reguły tworzą zespół złożony z kilku antygenów cząstkowych. Oznacza się je obecnie cyframi arabskimi (dawniej rzymskimi). Podstawą dalszego podziału w obrębie grupy są antygeny rzęskowe H. U Salmonella mogą one u jednego serotypu występować w dwóch odmiennych fazach. Antygeny H, podobnie jak antygeny O, mają często budowę złożoną. Poszczególne antygeny cząstkowe oznacza się w fazie I małymi literami alfabetu, w fazie II małymi literami bądź cyframi arabskimi.

Poszczególne grupy są oznaczone dużymi literami alfabetu. Końcowe grupy, dla których zabrakło liter, cyframi. U niektórych serotypów Salmonella mogą występować antygeny powierzchniowe. Antygeny te, zakrywając antygeny O, mogą hamować aglutynację somatyczną. Można je usunąć przez ogrzewanie hodowli lub działanie kwasu. Największe znaczenie ma antygen Vi, występujący u zjadliwych szczepów S. typhi, a niekiedy też u S. paiatyphi C. Można go rozłożyć przez 2 1/a-godzinne ogrzewanie w temp. 100°C. U S. para- typhi B spotyka się śluzowy antygen M, a także ciepłostały antygen 5, spotykany również u S. paiatyphi C, a niekiedy u S. typhimurium. Antygeny te rozkładają się pod działaniem kwasu solnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>