Podział bakterii

Poniżej przedstawiono dla orientacji skróconą charakterystykę poszczególnych rodzajów należących do Enterobacteriaceae, uwzględniając tylko najważniejsze cechy, stanowiące podstawę do identyfikacji. Szczegółowe dane znaleźć można w podręcznikach i pracach oryginalnych [21, 88, 94, 120].

Rodzaj Escherichia reprezentuje tylko jeden gatunek Escherichia coli – pałeczka okrężnicy. Stanowi ona stały składnik mikroflory jelitowej ludzi i zwierząt. Większość pałeczek okrężnicy to saprofity, przystosowane do współżycia z gospodarzem (komensale). Natomiast niektóre typy serologiczne są główną przyczyną biegunek dziecięcych. Na ogół te same serotypy były izolowane również z przypadków zatruć pokarmowych dorosłych. Cechą charakterystyczną Escherichia jest szybka fermentacja glukozy, laktozy, mannitolu z wytworzeniem kwasu i gazu (choć zdarzają się szczepy nietypowe, dające fermentację bezgazową, a także szczepy fermentujące laktozę z opóźnieniem). Nie rozkładają mocznika (nie mają ureazy) d fenyloalaniny. Nie tworzą siarkowodoru. Nie rosną w obecności cyjanku potasowego. Nie rozkładają malonianu sodowego. Wytwarzają indol, co stanowi ważną cechę różnicującą. Większość szczepów jest ruchliwa.

Podstawą podziału w obrębie gatunku E. coli jest skład antygenowy tych pałeczek. E. coli zawiera trzy rodzaje antygenów. Antygen somatyczny O, związany ze ścianą komórki, jest kompleksem wielocukrowo- . -lipidowio-białkowym, opornym na ogrzewanie. Różnice w jego składzie pozwalają podzielić Escherichia na grupy, które oznacza się cyframi arabskimi. Dalszy podział w obrębie grupy opiera się przede wszystkim na występowaniu antygenów powierzchniowych K (kopertowych), znajdujących się na powierzchni komórki. U E. coli spotyka się trzy typy antygenów powierzchniowych: antygen otoiczkowy A, występujący tylko u szczepów mających otoczki, ciepłooporny (rozkłada się dopiero po 2-godzinnym ogrzewaniu w temp. /120oC), antygen B, ciepłochwiejny (niszczy go ogrzewanie w temp. 100°C przez 1-2 godz.) oraz również ciepłochwiejny antygen L.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>