Podniesienie higieny obory

Podniesienie higieny obory, przestrzeganie zasad prawidłowego dojenia, otoczenie krów mlecznych stałą opieką weterynaryjną, unikanie stosowania antybiotyków ,,na ślepo” bez poprzednich badań laboratoryjnych, przestrzeganie okresu karencji (dotyczącego zakazu wprowadzania do obrotu przez określony czas mleka od krów leczonych antybiotykami), a także natychmiastowe chłodzenie mleka bezpośrednio po wydojeniu do temp. 6-10°C i przetrzymywanie go w tej temperaturze do czasu pasteryzacji – oto skuteczny zespół środków profilaktycznych zapobiegających zatruciom przez mleko i jego przetwory.

Znacznie częstsze od zakażeń pierwotnych są wtórne zakażenia żywności, przede wszystkim przez ludzi ze zmianami ropnymi (zwłaszcza na rękach) lub przez nosicieli gronkowców enteroto-ksycznych. Pracownicy, u których stwierdzono zmiany ropne, powinni do czasu wyleczenia być odsunięci od bezpośredniej styczności z żywnością. W stosunku do nosicieli takie postępowanie na ogół nie jest możliwe, wobec bardzo dużego rozpowszechnienia nosicielstwa gronkowców chorobotwórczych, szczególnie w jamie nosowo-gardłowej [15, 49], a często również na skórze. Tym większy nacisk należy położyć na ścisłe przestrzeganie za-

sad higieny przez pracowników przemysłu i handlu spożywczego oraz żywienia zbiorowego. Dla zapobiegania ropieniu drobnych skaleczeń, oparzeń i tym podobnych uszkodzeń skóry i naskórka ważne jest natychmiastowe ich zabezpieczenie odpowiednim opatrunkiem. Nie należy również zapominać o właściwej pielęgnacji rąk. Zniszczona, popękana skóra dłoni jest częstym siedliskiem gronkowców.

Do obowiązków kierownictwa należy codzienny przegląd pra-cowników przed rozpoczęciem pracy, w celu wyeliminowania osób ze zmianami ropnymi. Wtórne zakażenie gronkowcami żywności w toku produkcji może nastąpić również poprzez niedokładnie wymyte naczynia i sprzęt. Załamki, w których pozostały niedomyte resztki, są często miejscem namnażania się gronkowców. Podobnie źle umyte powierzchnie stołów, desek, szczególnie jeśli zawierają szpary i pęknięcia. Taki sprzęt powinien być eliminowany.

Mimo zachowania wszystkich wymienionych środków ostrożności często trudno się ustrzec przed przypadkowym zanieczyszczeniem produktów gronkowcami, ale niebezpieczeństwo zatrucia powstaje dopiero wówczas, gdy gronkowce mają warunki do rozmnażania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>