Podłoże a rodzaj bakterii

Na agarze odżywczym z dodatkiem 3% chlorku sodowego, po 24 godz. inkubacji, daje kolonie okrągłe, gładkie, wilgotne, nieprzejrzyste, średnicy 2-3 mm. Na podłożu z krwią kolonie otacza strefa hemolizy. Nie wszystkie szczepy V. paiahaemolyticus dają hemolizę. Zgodnie z badaniami Sakazaki i wsp. właściwości hemolityczne są ściśle skorelowane z chorobotwórczością. Na 2780 szczepów wyizolowanych z kału chorych 98% było hemolizujących. Wśród szczepów wyizolowanych z ryb i wody morskiej – tylko 1%. Egzogenny czynnik hemolityczny, znajdujący się w przesączach hodowli, ma jednak tylko słabe działanie enteropatogenne [42].

Podanie ochotnikom per os 10 milionów komórek szczepu he- molizującego powodowało, po około 5 godz. inkubacji, wystąpienie typowych objawów zatrucia. Natomiast 14 ochotników, którym podano szczepy niehemolizujące w ilości około miliarda komórek, nie chorowało [42].

Z ryb i wody morskiej, obok V. paiahaemolyticus izoluje się często inne przecinkowce. Najczęściej spotyka się saprofityczny V. alginolyticus. Można go łatwo odróżnić od V. paiahaemolyti- cus, gdyż rośnie dobrze w wodzie peptonowej zawierającej 10% NaCl i fermentuje sacharozę.

V. paiahaemolyticus dzieli się na podstawie antygenów somatycznych O na 10 grup. Na podstawie antygenów powierzchniowych K można wyróżnić 32 podgrupy. Każda z tych podgrup ma specyficzny antygen K nie występujący w innych grupach. U świeżo wyizolowanych szczepów antygeny K są zwykle dobrze wykształcone i one stanowią w praktyce podstawę klasyfikacji, gdyż ich obecność hamuje aglutynację somatyczną. Są bardziej ciepłooporne niż antygeny powierzchniowe Escheiichia coli lub

Shigella, nawet 2-godzinne gotowanie hodowli, często nie usuwa zahamowania aglutynacji O. Do izolowania V. parahaemolyticus z materiału pochodzącego od chorych (kału, wymiocin) poleca się posiew na stałe podłoże BTB, opracowane przez Akiyamę, a zmodyfikowane przez Sakaza- ki [42].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>