Podejrzana żywność

Z podejrzanej żywności, z różnych jej miejsc (ze względu na możliwość ogniskowego występowania jadu), pobiera się 3 próbki o łącznym ciężarze około 15 g. Próbki przenosi się do jałowego moździerza i dokładnie rozciera z 5 ml jałowego roztworu fizjologicznego chlorku sodowego i dodatkiem jałowego pias-

tu. Następnie dodaje się jeszcze 10 ml roztworu fizjologicznego chlorku sodowego i po ponownym roztarciu przenosi się zawartość moździerza do dużej probówki 200 X 25 mm, pozostawia w chłodni na 2 godziny i po tym czasie ściąga płyn znad osadu. Jest to tzw. roztwór podstawowy. Część tego roztworu poddaje się trypsynowaniu: do 1,9 ml płynu dodaje się 0,1 ml 0,4% roztworu trypsyny, doprowadza pH do 6,0 (1 n HC1 lub 1 n NaOH) i zostawia w cieplarce w temp. 37°C na 1 godzinę. Następnie sporządza się rozcieńczenia badanego roztworu nieaktywowanego

poddanego działaniu trypsyny. Do rozcieńczania roztworu podstawowego nieaktywowanego używa się fizjologicznego roztworu chlorku sodowego, do rozcieńczania roztworu trypsynowanego – buforu fosforanowego z żelatyną przygotowanego w sposób podany niżej.

Zmieszać 10 ml Vls M Na2HP04 i 90 ml Vi5 M NaIT2P04. Do jednej objętości tak otrzymanego buforu dodać 3 objętości fizjologicznego roztworu chlorku sodowego z dodatkiem żelatyny (0,8 g żelatyny na 400 ml roztworu fizjologicznego). Wyjałowić otrzymany bufor w temp. 117°C przez 30 min.

Rozcieńczenia roztworu nieaktywowanego i aktywowanego spo-rządza się wg schematu: Z roztworu podstawowego oraz z każdego z przygotowanych rozcieńczeń wstrzykuje się po 0,5 ml dwom myszom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>