Podczas operacji

Pirazzoli i wsp. (53) leczyli 22 chorych: zejście całkowite nastąpiło u 7, częściowe u 6, brak zejścia u 9 chorych. Weissbach i Struth (67) leczyli 37 przypadków jąder niezstąpionych: zejście całkowite uzyskali u 16, częściowe u 9, brak zejścia u 12 chorych.

Illing i wsp. (32) leczyli donosowym podaniem lułiberyny (LH-RH) 55 chłopców z wnętrostwem jednostronnym i obustronnym – razem 67 jąder niezstąpionych. Osiągnięto: zejście całkowite do moszny—24 jądra, częściowe – 25, brak zejścia jąder – w 18 przypadkach. Wznowa wystąpiła w 4 jądrach. Operowano w sumie

-35 jąder poprzednio leczonych hormonem LH-RH. Podczas operacji znaleziono nadspodziewanie dużą liczbę przepuklin i nie zarośniętych wyrostków pochwowych – 18. Ogólnie dobry wynik osiąga się leczeniem luliberyną (LH-RH) w 22 do 68%. Liczby te są podobne do wyników leczenia gonadotropiną łożyskową. Leczenie hormonem LH-RH wymaga dalszych obserwacji w celu oceny sposobów podawania i osiągniętych wyników. Obecnie za wcześnie jest na ocenę płodności po leczeniu wnętrostwa tym hormonem, gdyż propozycje leczenia powstały dopiero w 1974 r. Po kilkunastu latach należy się spodziewać dostatecznej liczby badań seminologicznycli, które pozwolą na właściwą ocenę tego sposobu leczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>