Po wszystkich operacjach

Metoda ta może być stosowana z powodzeniem u dzieci z nietrzymaniem stolca, u których końcowy odcinek jelita wynicowuje się lub wypada, pozwalając na względnie łatwe uruchomienie i zdwojenie. Jeśli nie ma nadmiaru długości sprowadzonego- jelita lub znaczne blizny uniemożliwiają wystarczającą mobilizację, operacja jest znacznie trudniejsza, a zdwojenie możliwe tylko w osi długiej jelita i zazwyczaj w mniejszym zakresie (19, 20, 21, 22, 38).

Po wszystkich operacjach sprowadzenia wysoko zarośniętej odbytnicy oraz po rekonstrukcjach zmierzających do poprawy trzymania najtrudniejszym problemem jest brak czucia i odruchowej korelacji czynności zwieraczy. Z uwagi na to najistotniejsze znaczenie ma prawidłowe wykonanie pierwszej operacji, podczas której, jeżeli jest to możliwe, należy wykorzystać całą końcową część odbytnicy. Nawet, częściowo tylko rozwinięty zwieracz wewnętrzny i pole receptorów mogą odegrać zasadniczą rolę w rozwoju odruchowej i świadomej kontroli wypróżnień. Niektórzy z tych samych względów wracają do prób wczesnych operacji – w pierwszych, miesiącach życia. Ich celem jest umożliwienie podjęcia czynności odbytu w okresie największego rozwoju i plastyczności ośrodkowego układu nerwowego, kiedy mogą się wytworzyć nowe połączenia obwodowo-ośrodkowe, pozwalające na odruchową.

i dowolną korelację czynności zwieraczy. W przeciwnym wypadku brak czucia powoduje, że nawet operacje, których wynik jest bardzo dobry, z punktu widzenia anatomii pozostają czynnościowo nieskuteczne (11, 19, 20, 21, 22, 38, 46).

Brak możliwości uzyskania poprawy trzymania metodami chirurgicznymi i za-chowawczymi może być wskazaniem do wytworzenia na stałe odbytu sztucznego. Decyzji takiej nie należy jednak podejmować przed wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod i przed okresem pokwitania. Jest to bowiem trwałe okaleczenie, którego wybór nie może być gestem udręczonych rodziców ani zniecierpliwionego lekarza. Glos decydujący należy do chorego dziecka, dajemy mu szansę wyboru (Stephens) (1, 6, 28, 29, 30, 38, 51).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>