Po dostatecznym wydłużeniu powrózka nasiennego

-7 wykonanych operacji w 5 przypadkach mieli zanik jądra. Autorzy postępowania Fowler i Stephens, na 12 operowanych mieli 4 niepowodzenia (27). Zaleca się przed przecięciem naczyń wykonać ich czasowe zaciśnięcie z obserwacją zakresu niedo-krwienia. Gibbons i wsp. (21) na 17 wykonanych operacji w 5 przypadkach mieli niepowodzenia. Mimo to uważają, że wyniki można poprawić techniką operacyjną. W ostatnich latach pojawiają się propozycje, aby w celu sprowadzenia jąder bardzo wysoko położonych przecinać ich naczynia jądrowe, zespalając je następnie z naczyniami nabrzusznymi dolnymi – autotransplantacja jądra (24, 61, 66). Badania doświadczalne na szczurach i psach wykazały, że jądra nie tylko nie zanikają, ale także zachowują sprawność komórek śródmiąższowych jądra (Leydiga) i komórek podporowych (Sertolego) (23, 36). Mc Mahoń i wsp. (52) u 6 chłopców w wieku 3-14 lat wykonali autotransplantację 8 jąder, 2 uległy zanikowi, a w 6 wynik był dobry. W jednym przypadku biopsja wykonana w 9 miesiącu po operacji wykazała poprawę obrazu komórkowego jądra. Postępowanie operacyjne w przypadkach obustronnie niewyczuwalnych jąder w celu zapewnienia czynności plemnikotwórczej i hormonalnej wymaga dużej rozwagi. Powinna być brana pod uwagę możliwość zezłośliwienia gonady w późniejszym wieku.

Po dostatecznym wydłużeniu powrózka nasiennego ustalenie jądra w mosznie nie jest konieczne. Większość autorów jednak je zaleca. Dotąd opisano bardzo wiele sposobów. Najczęściej ustala się jądro szwem jedwabnym obejmującym błonę białawą i skórę moszny. Szew jest związany poza skórą na wałeczku gazy.

Welch (1972), aby zapobiec cofaniu się jądra, wyko- Btona rzystuje przegrodę moszny. Nacina skórę i przegrodę Skóra kurczliwa po stronie przeciwnej i ustala jądro w przegrodzie kilko

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>