Płodność po operacji

Płodność po operacji wnętrostwa według różnych autorów. Bernasconi i wsp. (5) przeprowadzili badania nasienia u 18 chłopców operowanych z powodu wnętrostwa jedno- i obustronnego. Średni wiek chłopców w chwili operacji wynosił

Duża liczba wyników zebranych przez Davida i wsp. (13) potwierdza wysoki odsetek niepłodności po operacji wnętrostwa obustronnego.

Ludwig i Potempa (1974) oceniali płodność w zależności od wieku operowanych chłopców. Pacjenci w chwili operacji mieli od 1 r.ż. do ponad 13 lat. Podzielono ich według wieku na 4 grupy. Operowano 56 chłopców z wnętrostwem jednostronnym i dwóch z wnętrostwem obustronnym. Od operacji upłynęło 10-20 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>