PATOMORFOLOG!A I PATOBIOLOGIA JĄDRA NIEZSTĄPIONEGO

Anatomiczna budowa moszny stwarza optymalne warunki do prawidłowego rozwoju jądra. Pofałdowana cienka skóra, brak tkanki podskórnej, cienkie otoczki, duża liczba gruczołów potowych, odruchowe działanie m. dźwigacza jądra powodują,

że temperatura w mosznie jest staleo 1-2°C niższa niżwjamie brzusznej. Temperatura taka jest optymalna dla rozwoju i czynności komórek plemnikotwórczych. Czynność komórek plemnikotwórczych jadra niezstąpionego, znajdującego się stale w wyższej temperaturze tkanek otaczających, ulega w różnym stopniu ograniczeniu. Znane są doświadczenia Moora, który u zwierząt przenosząc jądra do jamy brzusznej po kilku dniach obserwował zmiany w kanalikach plemnikotwórczych. Nasilenie zmian zależy nie od umiejscowienia jąder, lecz od czasu przebywania jądra w niekorzystnych warunkach otoczenia. Odwracalność zmian jest odwrotnie proporcjonalna do czasu szkodliwego działania wyższej temperatury. Im krócej jądro przebywało w nie- lizjologicznych warunkach, tym większa jest możliwość ustąpienia zmian (39).

Duży odsetek niepłodności występujący we wnętrostwie jednostronnym i obustron-nym nakazał wykonywanie badań morfologicznych uzasadniających tę przykrą dolegliwość. Wykonana po raz pierwszy przez Charnego w 1940 r. otwarta biopsja jądra, szeroko rozpowszechniona po 1950 r., pozwoliła na określenie zmian w jądrze niezstąpionym. Badania wykonane w mikroskopie świetlnym na dużej liczbie chorych przez I-Iedingera (28) wykazały zmiany we wszystkich elementach komórkowych i tkance śródmiąższowej jądra niezstąpionego. Badania przeprowadzone ostatnio w mikroskopie elektronowym przez I-Iadziselimovica (26) oraz Mengela i Moritza (1977) wykazały zmiany głębsze, dotyczące jąder komórkowych, układu protoplazmy i budowy tkanki śródmiąższowej. Nasilenie tych zmian wzrastało z wiekiem chłopca. Wyraźne różnice w porównaniu z obrazem jądra normalnego spostrzegano w szerokości kanalików oraz w liczbie komórek plemnikotwórczych. Badania Mengela i Moritza wykazały, że średnica kanalików odpowiada normie tylko do 2 r.ż. i na tym poziomie pozostaje do wieku dojrzewania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>