PATOLOGIA JĄDRA MOSZNOWEGO WE WNĘTROSTWIE JEDNOSTRONNYM

Niepłodność mężczyzn z wnętrostwem jednostronnym sugeruje, że zmiany wsteczne istnieją nie tylko w jądrze niezstąpionym, ale także w jądrze mosznowym. Canlor- be i Borniche (1974) wykonali biopsję jądra mosznowego u 8 chłopców w wieku 10-17 lat z wnętrostwem jednostronnym i ani razu nie znaleźli normalnej budowy morfologicznej jądra. I-Ióssli (1971) wykonywał biopsję jądra mosznowego u 68 chłopców z wnętrostwem jednostronnym. Opierając się na osiągniętych wynikach jest zdania, że u 1I3 chłopców należy liczyć się z niepłodnością, dalsza 1/3 będzie miała płodność ograniczoną, a pełna płodność powinna wystąpić u pozostałych. Hecker i Hienz (1967) badali nasienie u dorosłych z jednostronnym wnętrostwem. Obraz nasienia sugerował płodność tylko u 35% pacjentów. Badania mikroskopowe Gaudia i wsp. (22) wykazały, że zmiany w nabłonku plemnikotwórczym jądra mosznowego występują ok. 7 r.ż., z czasem się nasilają i są podobne do zmian spotykanych w jądrze niezstąpionym.

Ponieważ jądro mosznowe znajduje się stale w optymalnych warunkach otoczenia, zmiany w nim występujące mogą być wrodzone lub wywołane później innymi przy-czynami. W 1966 r. badacze japońscy przenosili u psów jądro do jamy brzusznej, pozostawiając drugie w mosznie. Zmiany degeneracyjne powstawały w obu jądrach. W 1975 r. doświadczenia te powtórzyli i uzupełnili Weissbach i łbach. U młodych psów autorzy operacyjnie umieszczali jądro w jamie brzusznej. Po 3 miesiącach mikroskopowo badali jądro przeniesione i mosznowe. U wszystkich psów znaleziono zmiany w obu jądrach. Dotyczyły one wielkości kanalików i spermatogenezy. Doświadczenia te sugerują, że zmiany w jądrze mosznowym nie są wrodzone, lecz nabyte i zależą od zmian w jądrze pozamosznowym. Powstała teoria autoimmunizacji. Mengel i Moritz (1977) stosując u psów zapobiegawczo immunosupresję azatiopryną

osiągnęli niewielkie zmiany zanikowe w jądrze mosznowym, potwierdzając tym teorię autoimmunizacyjną. Ostatnio Golan i wsp. (22) badając immunofluorescencyjnie metodami bezpośrednimi i pośrednimi nie wykazali krążących ani związanych przeciwciał skierowanych przeciwko tkance jądrowej. Patomechanizm powstawania zmian w jądrze mosznowym jest nadal nie wyjaśniony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>