Pałeczki Salmonelli w zatruciach pokarmowych

Te odkrycia zapoczątkowały okres intensywnych badań nad udziałem pałeczek Salmonella w zatruciach pokarmowych, ich rozpowszechnieniem i drogami zakażenia nimi żywności.

W XIX i na początku XX wieku najczęstszą przyczyną zatruć powodowanych przez Salmonella było niedostatecznie wyjałowione (lub wtórnie zakażone) mięso, pochodzące ze zwierząt chorych, ubijanych z konieczności, sprzedawane w tzw. „tanich jatkach”, a częściej jeszcze mięso z potajemnego uboju. W Niemczech w tym okresie zatrucia te stanowiły 80% wszystkich zatruć mięsem. Obecnie, dzięki podniesieniu higieny hodowli i postępom lecznictwa, epidemie salmoneloz o wyraźnych objawach klinicznych są coraz rzadsze wśród zwierząt domowych, a ściślejsza przedubojowa kontrola weterynaryjna coraz skuteczniej eliminuje zwierzęta wykazujące kliniczne objawy salmonelozy. Coraz większego znaczenia natomiast nabiera rozszerzające się z roku na rok bezobjawowe nosicielstwo wśród zwierząt rzeźnych i drobiu.

Czynniki, które w głównej mierze przyczyniły się do wzrostu tego nosicielstwa, to import pasz z krajów o gorącym klimacie i niskim stopniu higieny oraz umasowienie produkcji zwierząt przeznaczonych na mięso. Nie bez wpływu jest również szeroko rozpowszechnione użycie antybiotyków jako dodatku do paszy, gdyż wśród pałeczek Salmonella spotyka się dużo szczepów opornych na stosowane antybiotyki. W tych krajach, gdzie nie przeprowadza się systematycznych badań pracowników na nosicielstwo Salmonella, nosiciele zatrudnieni przy produkcji lub obrocie żywnością często mogą być źródłem zakażenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>