Podział Salmonella

Podział Salmonella opiera się na podstawach serologicznych, wykorzystując ich złożoną budowę antygenową. Podobnie jak w przypadku Escherichia, w podziale na grupy w obrębie rodzaju Salmonella bierze się pod uwagę skład antygenów somatycznych O, które u Salmonella z reguły tworzą zespół złożony z kilku antygenów cząstkowych. Oznacza się je obecnie cyframi arabskimi (dawniej rzymskimi). Podstawą dalszego podziału w obrębie grupy są antygeny rzęskowe H. U Salmonella mogą one u jednego serotypu występować w dwóch odmiennych fazach. Antygeny H, podobnie jak antygeny O, mają często budowę złożoną. Poszczególne antygeny cząstkowe oznacza się w fazie I małymi literami alfabetu, w fazie II małymi literami bądź cyframi arabskimi.

Czytaj więcej

Próbówki a ich prawidłowe użycie

Posiane probówki inkubuje się w temp. 37°C przez 24-48 godzin. Gronkowce koagulazododatnie, rosnąc w tym podłożu powodują jego sczernienie lub wytrącenie czarnego osadu. Wynik ten wymaga potwierdzenia, gdyż niektóre inne drobnoustroje (przede wszystkim enterokoki) również rosną na tym podłożu i powodują jego ściemnienie. Dlatego obecność gronkowców należy potwierdzić przez przesiew materiału, pobranego najlepiej z dna probówki, na podłoże Baird-Parkera.

Czytaj więcej

Enzymy wytwarzane przez gronkowce

Z innych enzymów wytwarzanych przez gronkowce chorobotwórcze należy wymienić fosfatazę – enzym rozbijający połączenia organiczne z kwasem fosforowym. Większość szczepów koa- gulazoujemnych nie wytwarza tego enzymu. Występuje on natomiast, poza nielicznymi wyjątkami, u szczepów chorobotwórczych.

Gronkowce chorobotwórcze produkują również dezoksyrybo- nukleazę. Cecha ta, zgodnie z poglądami większości autorów, jest bardzo ściśle związana z chorobotwórczością [62].

Z inn...

Czytaj więcej

Wstępna inkubacja

Po wstępnej inkubacji, która trwa 6-18 godzin, przesiewa się po 25 ml do dwóch butelek zawierających po 225 ml podłoża namnażającego selektywnego: w jednej jest podłoże z seleninem SF, w drugiej z czterotionianem sodowym i zielenią brylantową [21]. Według Buttiaux [23], lepsze wyniki otrzymuje się stosując czterotionian z neobiocyną, która hamuje wzrost pałeczek Pro- teus.

Czytaj więcej

DOCHODZENIA EPIDEMIOLOGICZNE I ZAPOBIEGANIE ZATRUCIOM GRONKOWCOWYM

Wobec dużego rozpowszechnienia gronkowców istnieją liczne możliwości zanieczyszczenia nimi żywności. Zatrucia gronkowco- we produktami pochodzenia zwierzęcego mogą być wynikiem pierwotnego zakażenia tych produktów, jeśli pochodzą one od zwierząt chorych lub nosicieli. Przed- i poubojowa kontrola weterynaryjna zwierząt rzeźnych na ogół zapobiega dopuszczeniu do obrotu mięsa ze zwierząt z zakażeniem gronlcowcowym, jednak drobne ogniska ropne mogą być przeoczone.

Czytaj więcej