Gronkowce złociste – Staphylococcus aureus

ziarenkowce, kuliste o średnicy 0,8-1 p-m. W hodowlach na podłożach laboratoryjnych występują najczęściej w postaci nieregularnych skupień – gron powstałych w następstwie różnokie- runkowych podziałów komórek. Często obok gron spotyka się również dwoinki, krótkie łańcuszki po 3-4 komórki i komórki pojedyncze. W preparatach z produktów żywnościowych przeważnie występują tylko dwoinki, komórki pojedyncze lub krótkie łańcuszki. Większe skupienia zdarzają się rzadko.

Gronk...

Czytaj więcej

Mączki mięsne

Mączki mięsne są wytwarzane jako produkt uboczny przemysłu tłuszczowego, a także ze zwierząt padłych, konfiskat, części niejadalnych. Proces produkcji połączony jest z wyjaławianiem, ale w czasie mielenia i suszenia często dochodzi do wtórnych zakażeń.

Nie tylko pasze, ale również żywność importowana stanowi drogę roznoszenia się pałeczek Salmonella i może być pośrednią lub bezpośrednią przyczyną zatruć pokarmowych i zakażeń ludzi.

Czytaj więcej

ROLA INNYCH DROBNOUSTROJÓW PRZETRWALNIKUJĄCYCH W ZATRUCIACH

Duncan [30 c] opisała zatrucie zapiekanką z mięsa i ziemniaków, w której stwierdzono silny wzrost Cl. biiermentans. Drobnoustrój ten często spotyka się w żywności. Ze względu na małą cie- płooporność nie przeżywa on na ogól termicznych procesów kulinarnych. Wzrost tego drobnoustroju odbywa się w warunkach ściśle beztlenowych. Zespól takich warunków może powstać w wewnętrznych warstwach niektórych potraw.

Czytaj więcej

MECHANIZM ZATRUĆ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Mechanizm zatruć Cl. periringens długi czas pozostawał niewyjaśniony. Z badań angielskich, przede wszystkim Hobbs, wynikało, że jest to zatrucie typu zakaźnego, uwarunkowane pobraniem wraz z żywnością dużych ilości żywych komórek. Natomiast Nygren [56] postawił hipotezę roli lecytynazy w tym zatruciu. Zgodnie z jego poglądem, w żywności zawierającej lecytyny, pod wpływem lecytynazy, powstaje fosforocholina, która działa na perystaltykę jelit, powodując biegunkę. Hipoteza ta nie znalazła potwierdzenia w dalszych doświadczeniach. Między innymi Canada i Strong oraz Hauschild [27 a], w doświadczeniach wykonanych na myszach, małpach i jagniętach, nie mogli potwierdzić wyników Nygrena. Dopiero w ostatnich latach badania amerykańskie Duncan i Strong i wsp. oraz Hauschild i wsp. [14, 15, 16, 27] rzuciły nowe światło na mechanizm powstawania tych zatruć.

Czytaj więcej

Skład antygenowy

Skład antygenowy niektórych najczęściej spotykanych w Polsce typów Salmonella Grupa Typ Antygeny O Antygeny H AntyPoważny problem stanowi występowanie salmoneli w jajach i przetworach jajowych. W przebiegu salmonelozy u ptaków często dochodzi do zakażenia jajnika. Zakażone ptaki składają zakażone jaja. U kur najczęściej spotyka się Salmonella pullorum – gallinarum, serotyp powodujący białą biegunkę piskląt. Jest on mało chorobotwórczy dla ludzi, jednak przy znacznym stopniu namnożenia może również powodować zatrucia [36, 102]. Znacznie częstsze są zatrucia jajami kaczymi i przetworami z tych jaj, gdyż u kaczek występują typy Salmonella wybitnie chorobotwórcze również dla ludzi: S. typhimurium, anatum, enłeiiticlis.

Jak w...

Czytaj więcej