Szczepy gronkowców, które mają największe zdolności adaptacyjne

Należy przy tym podkreślić, że te szczepy gronkowców, które mają największe zdolności adaptacyjne, a więc rozporządzają największym zestawem enzymów, w większości mają również najsilniej wyrażone właściwości chorobotwórcze i toksynogenne.

Szczepy enterotoksyczne również częściej spotyka się wśród tych właśnie gronkowców. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach (USA, Włochy, WRL), gronkowce od wielu lat rejestruje się na pierwszym miejscu wśród czynników etiologicznych masowych zatruć pokarmowych (tabela 3).

Czytaj więcej

Posiewy bakteryjne

Zawiesinę kalu przed posiewem należy ogrzewać przez godzinę w temp. 100°C, w płynnym podłożu (Hobbs stosuje bulion z gotowanym mięsem wg Robertsona), które po ostudzeniu inkubuje się w temp. 37°C, a następnie przesiewa na podłoże stale. Ostatnio opracowano wiele stałych i płynnych podłoży selektywnych do wykrywania i szybkiej identyfikacji Cl. perhingens [1, 12, 27 a, 30 c, 41, 69]. Przy izolacji można wykorzystać właściwość wzrostu tego drobnoustroju w wysokich temperaturach, gdyż optimum wzrostu dla Cl. perfiingens wynosi 43°-47°C.

Czytaj więcej

Pałeczki Salmonella

Pałeczki Salmonella nie odznaczają się szczególną ciepłoopornością. Trzeba jednak brać pod uwagę, że niektóre składniki żywności, zwłaszcza białko i tłuszcz, mogą działać ochronnie, znacznie zwiększając ich oporność na ogrzewanie. W doświadczeniach Wizy gotowanie w rosole dużego kawałka zakażonej wołowiny dopiero po 30 minutach doprowadziło do zabicia pałeczek Salmonella. Mossel stwierdził, że niektóre szczepy Salmonella wytrzymują ogrzewanie w temp. 60°C przez przeszło godzinę. Według Beloiana i Schlossera [12] produkty, które osiągnęły wewnątrz temperaturę około 71°C są wolne od Salmonella.

Czytaj więcej

Salmonella a oświetlenie

Omówienia natomiast wymaga badanie w kierunku Salmonella produktów żywnościowych i pasz, przeprowadzane w celach profilaktycznych. W tych badaniach często decydujące znaczenie ma wielkość badanej próbki i sposób jej przygotowania.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami międzynarodowymi próbka nie powinna być mniejsza od 25 g. Ponieważ Salmonella w wielu produktach żywnościowych, suszonych, poddawanych ogrzewaniu, mrożonych, peklowanych, zawierających dodatek środków konserwujących lub olejków eterycznych, wykazują obniżoną żywotność i mogą być hamowane przez związki wchodzące w skład selektywnych podłoży namna- żających – poleca się, przed namnażaniem ich w tych podłożach, stosować namnażanie wstępne w podłożach nie zawierających czynników hamujących, w celu ich „ożywienia”.

Do tego wst...

Czytaj więcej

ZATRUCIA POWODOWANE PRZEZ BACILLUS CEREUS

Przypadki zatruć pokarmowych przez tlenowe laseczki prze- trwalnikujące były opisywane już w początku XX wieku (w 1906 r. przez Lubenau, w 1926 przez Brekenfelda). W czasie II Wojny Światowej Krehnke i Traub zaobserwowali je w Niemczech. Po wojnie masowe zatrucia Bacillus cereus zarejestrowano w krajach skandynawskich [23, 49] i w Holandii [11], a także na Węgrzech [49, 50, 52] i sporadycznie w innych krajach.

Czytaj więcej