Osocze krwi królika

Osocze krwi królika zawiera duże ilości aktywatora koagulazy, dlatego nadaje się najlepiej do tego testu. Osocze ludzkie też zawiera ten czynnik, często jednak w osoczu ludzkim (zwłaszcza u osób, które przechodziły zakażenie gronkowcowe) występuje ponadto inhibitor koagulazy, hamujący reakcję. Używając plazmy ludzkiej do próby na koagulazę trzeba sprawdzić ją poprzednio ze znanym koagulazododatnim szczepem gronkowca.

Osocze krwi niektórych zwierząt laboratoryjnych (myszy, świnki morskiej) nie zawiera aktywatora koagulazy i nie krzepnie pod wpływem koagulazy.

Koagulazę wytwarza ogromna większość gronkowców chorobo-twórczych. Jednak obecnie coraz częściej zdarzają się szczepy chorobotwórcze, które utraciły tę cechę pod wpływem działania środków chemoterapeutycznych, przede wszystkim antybiotyków, zachowując inne cechy związane z chorobotwórczością, między innymi również zdolność wytwarzania enterotoksyny [11, 114].

Obok koagulazy wolnej, inaczej prawdziwej, wydzielanej do podłoża – chorobotwórcze gronkowce wytwarzają odrębny czynnik zwany koagulazą związaną lub czynnikiem zlepiającym („dumping factor”). Jeśli do umieszczonej na szkiełku kropli osocza królika dodać zawiesiny gronkowców wytwarzających ten czynnik, to ulegają one -natychmiastowemu zlepieniu. Czynnik zlepiający jest oporny na ogrzewanie w temp.. 100°C i trwały w odczynie kwaśnym. Jest natomiast wrażliwy na działanie trypsyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>