Optimum wzrostu bakterii

Rośnie w szerokich granicach temperatury 15-50°C. Optimum wzrostu waha się od 43°C do 47°C. Na agarze z krwią końską, w warunkach beztlenowych, „kla-syczne” szczepy Cl. periringens typu A z przypadków zgorzeli gazowej rosną w postaci charakterystycznych kolonii. Są one dość duże, okrągłe, wypukłe, otoczone strefą hemolizy zupełnej. Barwa ich początkowo poziomkowa przy dłuższej hodowli przechodzi w zielonkawą.

Gatunek Cl. periringens dzieli się na typy na podstawie różnic we właściwościach toksynotwórczych (tabela 19). Pierwsze obserwacje co do roli Cl. periringens w zatruciach datują się z końca XIX wieku (Klein – 1895, Andrews ■- 1899). W 1945 r. w Wielkiej Brytanii Knox i McDonald oraz McClung [37] opisali masowe zatrucia potrawami zawierającymi duże ilości Cl. periringens.

Zainteresowanie enteropatogennymi właściwościami Cl. periringens dla człowieka znacznie wzrosło w następnych latach z powodu epidemii ciężkiego zgorzelinowego zapalenia jelit, jaka wybuchła w 1948 r. w Hamburgu, a następnie w Lubece i innych miejscowościach niemieckich. Epidemia ta objęła ponad 400 przypadków i przebiegała z dużą śmiertelnością. Czynnikiem etiologicznym okazał się Cl. periringens, wytwarzający wybitnie ciepłooporne przetrwalniki. Stwierdzono, że w niektórych przynajmniej przypadkach, źródłem tych bakterii były konserwy mięsne [83]. Początkowo uważano, że jest to nowy typ CI. periringens i nazwano go typem F. Obecnie, na podstawie dokładniejszych badań, zaliczano go jako podtyp do Cl. periringens typu C [72],

Typ C znany jest od dawna jako przyczyna enteritis necroti- cans u jagniąt, ale szczepy izolowane od zwierząt nie wytwarzały tak ciepłoopornych przetrwalników.

Ostatnio zostało stwierdzone, że ten podtyp powoduje chorobę „pig-bel” – zgorzelinowe zapalenie jelit, występujące endemicznie wśród tubylców w Nowej Gwinei po spożyciu dużych ilości mięsa wieprzowego podczas dorocznych, tradycyjnych uczt [44].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>