Opracowanie odpowiednich testów na zwierzętach doświadczalnych

Opracowanie odpowiednich testów na zwierzętach doświadczalnych umożliwiło, zwłaszcza w początkowym okresie, postęp badań nad zatruciami gronkowcowymi. W Food Research Institute w Chicago opierano się w badaniach na próbach biologicznych na małpach. W innych ośrodkach używano do tych doświadczeń kotów.

Systematyczna długoletnia praca doprowadziła do wyodrębnienia enterotoksyn gronkowcowych w stanie oczyszczonym, poznania ich budowy chemicznej, właściwości antygenowych, a częściowo również mechanizmu ich działania.

Stwierdzono, że gronkowce mogą wytwarzać nie jedną, a kilka różnych antygenowo enterotoksyn. W miarę identyfikacji oznaczano je kolejnymi dużymi literami alfabetu. Dotąd wyodrębniono i otrzymano w postaci chemicznie czystych lub częściowo oczyszczonych preparatów enterotoksyny A, B, Cv C2, D, E. Zasygnalizowano identyfikację następnej, odrębnej antygenowo enterotoksyny F [69].

Prace te koncentrowały się i koncentrują nadal głównie w USA, we wspomnianym już parokrotnie Food Research Institute Uniwersytetu w Chicago (przeniesionym obecnie na Uniwersytet w Wisconsin) oraz w oddziale mikrobiologii żywności Food and Drug Administration w Waszyngtonie. Przebieg tych badań, a także charakterystykę poszczególnych enterotoksyn i metody ich otrzymywania oraz wykrywania w żywności, przedstawił ostatnio obszernie Bergdoll [5 b].

Również badacze kanadyjscy – w latach czterdziestych Dolman [32 a, b], a później Thatcher i wsp. [111-115], wnieśli bardzo istotny wkład w badania nad enterotoksyną gronkowcową.

Zainteresowanie gronkowcowymi zatruciami pokarmowymi w Ameryce Pin. tłumaczy się częstym ich występowaniem zarówno w USA, jak i w Kanadzie. Według Feiga [39] w latach 1947-49 stanowiły one ponad 80% wszystkich przypadków zatruć pokarmowych w USA. Obecnie, dzięki postępowaniu profilaktycznemu, udział gronkowców w zatruciach pokarmowych w tym kraju obniżył się, nadal jednak zajmuje czołowe miejsce wśród bakteryjnych zatruć pokarmowych. W 1970 roku gronkowce stanowiły 27,5% wszystkich ognisk i około 1I3 przypadków zatruć pokarmowych, a w 1972 r. 25% ognisk i 32,5% przypadków [1],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>